stichting Zino.jpgLieve mensen,

Nu het jaar ten einde loopt, wil ik even stilstaan bij wat Stichting Zino allemaal heeft bereikt. Twee jaar geleden werd ik met enkele vrienden geconfronteerd met Zino, een Friese stabij die via Marktplaats was herplaatst. Zijn baasje dacht een goed nieuw baasje gevonden te hebben, maar een week later stond Zino weer te koop op dezelfde site. Met veel moeite werd Zino teruggehaald. En gelukkig konden we met vereende krachten daarna wèl een goed nieuw baasje voor hem vinden.

Het verhaal deed de ronde en we werden vaker gevraagd om te helpen bij de herplaatsing van een hond. Het werd al snel duidelijk dat een herplaatsing in vrijwel alle gevallen nodig was uit integere overwegingen van het baasje. En dat de herplaatsing geen gemakkelijke keuze voor hem was. Zo kon hij bijvoorbeeld door een ziekte, echtscheiding, of een nieuwe baan niet meer de aandacht en zorg geven die hij nodig vond. Het gaat dus om een dapper besluit om voor het belang van de hond te kiezen.

Maar na een paar maanden werd ons nog meer duidelijk: het aantal verzoeken om begeleiding bij een herplaatsing was niet meer voor ons te behappen. Dat betekende stoppen of professionaliseren. Stoppen was voor ons geen optie. En Stichting Zino werd een feit.


Sinds eind 2015 zijn we inmiddels uitgegroeid tot een team van in totaal 21 vrijwilligers. Allemaal mensen die met tomeloze inzet en belangeloos – ze krijgen er geen cent voor – werken aan de herplaatsing van de Friese stabijs en de wetterhounen. Daar ben ik trots op. Ik wil dan ook graag een heel groot compliment maken aan onze vrijwilligers, zonder hen was er geen Zino.

Wat hebben we allemaal bereikt? Half december hadden we dit jaar al voor 46 honden een nieuw mandje gevonden. Dat is 60% meer dan in het jaar daarvoor. Inmiddels zijn er nog twee herplaatst, en zijn er al weer enkele honden in proefplaatsing.

Onze actuele lijst van gegadigden voor een herplaatser bevat ruim 150 potentiële baasjes. Stuk voor stuk hebben we deze kandidaten gescreend om ervan verzekerd te zijn dat het niet gaat om handelaren, broodfokkers of hondenvechtsportronselaars.

We zien dat de vraag naar onze hulp en bemiddeling flink groeit. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op herplaatsing van de Friese stabij en de wetterhoun. Maar ook eigenaren van andere rassen benaderen ons steeds vaker. We hebben daarom besloten om in 2018 enkele rassen aan onze bemiddelingsactiviteiten toe te voegen: retrievers, bordercollies en de Drentse patrijs. Dat betekent dat wij volgend jaar het aantal vrijwillige medewerkers zullen uitbreiden.

Niet in de laatste plaats richt ik mij tot onze donateurs. Ook dit jaar hebben we donaties mogen ontvangen. De bemiddelingskosten voor een herplaatsing kunnen we daardoor betaalbaar houden. We hanteren geen commerciële tarieven. Zo blijft de drempel om ons in te schakelen laag en kunnen wij ons werk blijven doen. DONATEURS, BEDANKT!

Voor nu wens ik u, mede namens de andere bestuursleden Jolande de Groot en Phaedra Stenger, fijne Kerstdagen en een goed 2018!

Met vriendelijke groet,
Alie Pepping, voorzitter Stichting Zino

O ja, als u ons wilt steunen – een mooie gedachte zo met de Kerst, toch? – dan maakt u ons heel blij. Ons bankrekeningnummer is NL 95 INGB 0007 11 25 81 op naam van Stichting Zino, te Uithoorn.