Noodopvang gezocht voor stichting Zino
Een van de doelen van Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is om bij herplaatsingen de herplaatser rechtstreeks van zijn ‘oude’ baasje naar het nieuwe baasje te laten gaan. Helaas zijn er soms uitzonderlijke situaties waardoor de herplaatser tijdelijk met spoed noodopvang nodig heeft.

In deze uitzonderlijke situaties (denk aan een overlijden van de baas) willen wij de herplaatser echter toch bij een noodopvang kunnen onderbrengen. Deze noodopvang wordt verzorgd door vrijwilligers die kennis hebben van het ras waarvoor wij noodopvang zoeken. Zij doen dit geheel vrijblijvend, met heel veel liefde en aandacht voor de herplaatser.

Doordat stichting Zino geen asielfaciliteiten heeft, zijn we steeds op zoek naar nieuwe noodopvangadressen die bij nood een herplaatser tijdelijk willen opvangen. Een noodopvangadres is overigens nooit verplicht om een hond op te vangen. Het kan ook toevallig niet uitkomen. Het vindt dus altijd plaats in overleg. We streven naar een landelijk dekkend netwerk, zodat we altijd een noodopvangadres kunnen aanbieden en dat de herplaatser snel naar het tijdelijke gastgezin kan worden gebracht of weer kan worden opgehaald.

Kunt u in geval van nood een herplaatser opvangen?
Stichting Zino zoekt vrijwilligers die in geval van nood een herplaatser kunnen en willen opvangen. Als u tijdelijk een herplaatser een warm mandje kunt geven, kunt u zich aanmelden via info@stichtingzino.nl. U ontvangt van ons een aanmeldformulier.

Wij vragen in ons aanmeldformulier onder meer hoeveel ervaring u hebt met honden en met welke rassen. Maar ook naar een aantal omstandigheden. Bijvoorbeeld of u op dit moment andere huisdieren hebt zoals honden of katten. Denkt u dat u ons kunt helpen? Stuur dan een mail naar info@stichtingzino.nl.

We hebben al een aantal keren gebruikgemaakt van gastgezinnen Wij zijn wij hen zeer erkentelijk voor de inzet, de liefde, de ruimte en de aandacht voor hun logeer-herplaatser. Door de noodopvang van deze vrijwilligers krijgt de herplaatser weer een extra kans.