Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden
Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is een non-profitorganisatie die als doel heeft om honden die, om welke reden dan ook, niet meer bij hun baasje(s) kunnen blijven op een veilige manier te herplaatsen. Het herplaatsen gebeurt door vrijwilligers die kennis hebben van de rassen die Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden herplaatst.

Veilig herplaatsen staat voorop
Tijdens het proces van herplaatsen kijken de vrijwilligers steeds naar de veiligheid van de hond. Alles wordt in het werkt gesteld om de te herplaatsen hond te beschermen tegen de gevaren van de handelaren die erg actief zijn op advertentie-sites zoals Marktplaats. Zo worden alle ingeschreven baasjes uitvoerig gescreend. En zo ook heeft de jurist van Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden een overdrachtsovereenkomst gemaakt die de hond onder meer beschermt tegen doorverkopen.

Bevlogen en gedreven medewerkers zorgen voor een persoonlijke aanpak
Alle medewerkers van Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden werken op volledig vrijwillige basis. Zij doen dit vrijwillige werk naast hun eigen werk en hun gezin in hun vrije tijd. Allemaal worden zij gekenmerkt door hun liefde voor honden hun bezieling om ervoor te zorgen dat een hond die moet worden herplaatst goed en veilig terechtkomt. Dat resulteert in een unieke persoonlijke aanpak. Dankzij de veelzijdige deskundigheid van de medewerkers en de partners met wie we samenwerken kan Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden bij problemen terugvallen op een team van gedragsdeskundigen, trainers of ervaringsdeskundigen. Als een te herplaatsen hond echt niet meer bij zijn of haar baasje kan blijven, bijvoorbeeld dooreen ernstige ziekte of doordat het baasje is overleden kan Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden een herplaatser tijdelijk onderbrengen in een eigen netwerk van gastgezinnen die noodopvang voor doen.

Donateurs zijn belangrijk voor Stichting Zino
Alle inkomsten van Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden worden gebruikt voor het herplaatsen van honden. Geen van de vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor zijn inspanning. Toch worden er kosten gemaakt voor het herplaatsen van honden. Denk aan telefoonkosten, reiskosten, kantoorkosten, promotiekosten, onderhoud van de website en soms ook bijdragen in de kosten voor bijvoorbeeld dierenartskosten of gedragsdeskundigen. Een gedeelte van de kosten worden gedekt door de bemiddelingskosten die baasjes betalen om hun hond te herplaatsen. En door de inschrijfkosten van potentiële baasjes. Maar deze inkomsten zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. We houden de bemiddelingskosten en inschrijfkosten bewust laag om geen drempel op te werpen. Een te hoge drempel kan immers een reden zijn om een hond toch maar via een website te herplaatsen of om je niet als kandidaat-baas in te schrijven. Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is daarom ook voor een deel afhankelijk van donateurs.

Stichting Zino heeft de ANBI-status van de Belastingdienst gekregen
Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen: ANBI staat voorAlgemeen Nut Beogende Instelling. De belastingdienst heeft hierdoor recht op inzage in onze boeken. Donateurs kunnen onder bepaalde voorwaarden donaties opvoeren als aftrekpost van hun inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u hierover onder het kopje ‘Donateur worden’.

Wilt u meer weten over Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden? Ga naarhet team,werkwijze,visie en missieen ANBI-instelling