Onze visie
De beslissing om je hond te herplaatsen is een heel moeilijke en lastige beslissing. Op advertentiesites zoals Marktplaats kunnen herplaatsers gemakkelijk het slachtoffer worden van handelaren die honden opkopen om ze met winst te verkopen. Ook broodfokkers zoeken op deze sites naar honden. Deze honden belanden vaak levenslang in schuren en teefjes worden iedere loopsheid gedekt. Ook loopt een hond op marktplaats het risico om ingezet te gaan worden als trainingshond in hondengevechten. Dat overleeft hij maar zelden. De praktijken van de illegale hondenvechtsport en broodfokkers zijn verwerpelijk. Een herplaatser verdient het beste, veilige nieuwe mandje.

Onze missie
Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden helpt om voor honden die onverhoopt moeten worden herplaatst dat beste, veilige nieuwe mandje te vinden. Daarbij richten wij ons op dit moment vooral op de Friese stabij, de wetterhoun en retrievers. Deze hondenrassen kennen we door en door. We vinden dat je een hondenras goed moet kennen, voordat je een hond goed kan herplaatsen. Soms helpen wij al honden van een andere rasgroep als een van de vrijwilligers voldoende kennis van dit ras heeft. Het aantal hondenrassen dat we herplaatsen wordt in de toekomst verder uitgebreid. Daarvoor willen we nieuwe vrijwilligers aantrekken die van die nieuwe hondenrassen kennis hebben.

Bij het herplaatsen van honden maakt Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden gebruik van een grote, besloten matchingslijst van kandidaat-baasjes en van een open netwerk in Nederland, en heel soms zelfs in het buitenland. Alle kandidaat-baasjes worden gescreend en vullen een uitgebreide vragenlijst in om behalve een veilige herplaatsing ook het beste nieuwe mandje te vinden. Baasjes van honden die herplaatst moeten worden krijgen een uitgebreide intake. Zodat we alles van de hond weten om het beste nieuwe mandje te vinden voor de desbetreffende te herplaatsen hond. Het gehele herplaatsingsproces wordt gekenmerkt door het persoonlijke contact en de uitgebreide persoonlijke aandacht. Wanneer wij een goede match hebben gevonden, stellen we beide partijen aan elkaar voor. Zijn het huidige baasje en het kandidaat-baasje beiden positief, dan volgt een kennismaking, gevolgd door een eventuele proefplaatsing. Na een succesvolle proefplaatsing volgt de definitieve herplaatsing. Zie hiervoor onze werkwijze . Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van hondenmaakt door het grote netwerk en de (persoonlijke) werkwijze het verschil om een veilige herplaatsing optimaal te laten verlopen.

Onze vrijwilligers
De medewerkers van stichting Zino verrichten hun activiteiten op vrijwillige basis, maar doen dat uiterst professioneel. Elke vrijwilliger heeft veel kennis van en ervaring met de disciplines die in een organisatie nodig zijn. Die kennis gaat van raskennis en hondengedrag tot juridische en financiële zaken. Maar ook van marketing en communicatie tot IT.