De werkwijze van Stichting Zino

Wie zitten er achter de Stichting Zino?

Stichting Zino bestaat uit vrijwilligers die ieder hun eigen specialisme hebben en daarmee hun steentje bijdragen. Nagenoeg alle vrijwilligers zijn in het bezit van een of meer honden van een van de rassen waarvoor wij bemiddelen of ze hebben op een andere manier ervaring met deze rassen opgedaan. Het bestuur bestaat uit Alie Pepping (voorzitter), Jolande de Groot (secretaris) en Phaedra Stenger (penningmeester).

 

Wat is het doel van Stichting Zino?

Het doel is ervoor te zorgen dat de honden waarvoor Stichting Zino bemiddelt, een goed nieuw thuis vinden als ze moeten worden herplaatst. Incidenteel worden ook andere rassen aangeboden, ook voor hen wordt een mooi plekje gezocht. Herplaatsers kunnen te gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Via bijvoorbeeld Marktplaats worden honden opgekocht door handelaren, broodfokkers en mensen die ze gebruiken als trainingshonden in de illegale hondenvechtsport. Wij zorgen ervoor dat Friese stabijs, wetterhounen, retrievers, bordercollies, grote en kleine Münsterländers en Drentsche patrijzen terechtkomen in een goede, veilige omgeving met de juiste zorg. Het belang van de honden staat voorop en dit geeft baasjes het vertrouwen in het proces van herplaatsen door Stichting Zino.

 

De werkwijze

Onze vrijwilligers hebben te maken met baasjes die voor hun hond een nieuwe baas zoeken en met kandidaat-baasjes die op zoek zijn naar een nieuw maatje.

Aanbieders – worden verzocht het aanmeldformulier ‘herplaatsing hond’ in te vullen. Hierin staan vragen over de huidige leefomstandigheden, de reden van afstand doen, de reactie op andere dieren of (kleine) kinderen, over het gedrag, de gezondheid en nog veel meer. Deze vragen worden verwerkt tot het profiel van de ‘aangeboden hond’. Ook wordt de hond op de website van Stichting Zino geplaatst.

Kandidaat-baasjes – worden verzocht het aanmeldformulier ‘kandidaat-baasje’ in te vullen met vragen over motivatie, ervaring, werk- en woonomstandigheden, andere dieren in huis, de hoeveelheid beschikbare tijd, enzovoort. Deze antwoorden worden gebruikt voor het matchen met de passende hond.

In beide gevallen geldt dat de privé gegevens NIET gedeeld worden met derden zonder toestemming vooraf.

Screenen – Zowel aanbieders als de kandidaat-baasjes worden door Stichting Zino gescreend. Onze vrijwilligers willen zeker weten dat ze te maken hebben met baasjes die zijn wie ze zeggen te zijn. Daarmee wil Stichting Zino proberen te voorkomen dat de honden herplaatst worden in nare situaties, zoals bij een handelaar, broodfokker of hondenvechtsportronselaar.

Directe match – Als een aanbieder de hulp vraagt van Stichting Zino, wordt er eerst in het bestand van kandidaat-baasjes gezocht. Wanneer de vrijwilliger (medewerker herplaatsing) denkt een match te hebben, worden de gegevens van het kandidaat-baasje en de aanbieder zonder naam en adresgegevens uitgewisseld. Pas als beide partijen positief hebben gereageerd, worden – na toestemming – de gegevens uitgewisseld en kunnen de partijen contact met elkaar opnemen.

Indirecte match – Als er geen passende match is, deelt de vrijwilliger de hond ook op social media van Stichting Zino. De hond wordt met toestemming van de aanbieder ook op de website geplaatst en eventueel later ook op facebookpagina’s van het desbetreffende ras, als dat is toegestaan door de beheerders. Omdat Stichting Zino een groot aantal volgers en leden heeft, wordt zo een grotere groep hondenliefhebbers bereikt.

Follow-up – Als een hond is geplaatst, wordt indien gewenst door één van de betrokkenen, nog één maand follow-up aangeboden. Over de invulling daarvan wordt dan overlegd.

 

Onkostenvergoedingen en donaties

Standaardonkostenvergoeding aanbieder – Voor een geslaagde plaatsing wordt een vaste onkostenvergoeding van € 75,00 gevraagd. De inschrijvingskosten en de op maat gemaakte overdrachtsovereenkomst zijn hierbij inbegrepen. De aanbieder wordt verzocht het inschrijfgeld van € 35,00 vooraf te betalen. Na een succesvolle plaatsing wordt de aanbieder gevraagd om het tweede gedeelte van € 40,00 over te maken. Daarnaast wordt een donatie aan Stichting Zino voor de verrichte inspanningen door het team vrijwilligers zeker op prijs gesteld.

Over het totale bedrag wordt een declaratie van de herplaatskosten gestuurd. Wanneer iemand kan aantonen dat er onvoldoende draagkracht is, wordt gezamenlijk naar een gepaste oplossing gezocht.

Inschrijfgeld en donatieverzoek voor kandidaat-baasjes – Kandidaat-baasjes betalen eenmalig € 22,50 voor de inschrijving op onze kandidatenlijst. Daarnaast wordt ook hier een donatie aan Stichting Zino voor onze inspanningen bij een geslaagde plaatsing op prijs gesteld.

Overdrachtsovereenkomst – Stichting Zino maakt bij herplaatsing gebruik van een overdrachtsovereenkomst. Met deze overeenkomst heeft de aanbieder een juridische stok achter de deur, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de nieuwe eigenaar de hond gaat verhandelen. Voor de nieuwe eigenaar wordt er in het contract onder andere geregeld wat er gebeurt als de proefplaatsing niet goed verloopt.

Extra assistentie – Bij verzoek om assistentie bij plaatsing, wordt een km-vergoeding van € 0,21 per km en € 5,00 per 15 minuten berekend.

Overige onkostenvergoedingen – In het herplaatsingsproces worden soms onkosten gemaakt. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang, een hondengedragsdeskundige, enzovoort. Als dat gebeurt, overleggen wij vooraf met de aanbieder of dit (op diens kosten) akkoord is.

 

Tot slot

Verantwoordelijkheid – In dit hele proces brengt Stichting Zino baasjes (en honden) met elkaar in contact. Stichting Zino begeleidt bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld een proefplaatsing en maakt gebruik van een overdrachtsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor de overdracht blijft echter te allen tijde bij de eigenaar.

Vragen – Als je nog vragen hebt over de werkwijze of over onze organisatie, kun je altijd contact met ons opnemen conform onderstaande contactgegevens.