DE WERKWIJZE VAN STICHTING ZINO

Wie zitten er achter de Stichting Zino, Herplaatsing en bemiddeling voor honden?

Stichting Zino bestaat uit een aantal mensen die elk hun specialisme hebben, en die allemaal hun steentje bijdragen. Alle teamleden zijn zelf in het bezit van een of meer honden van een van de rassen waarvoor wij bemiddelen.  Of ze hebben op een andere manier ervaring met deze rassen. Iedereen, inclusief de bestuursleden, werkt op vrijwillige basis en zonder vergoeding. Het bestuur bestaat uit Alie Pepping (voorzitter), Jolande de Groot (secretaris) en Phaedra Stenger (penningmeester).

Wat is ons doel?

Wij willen ervoor zorgen dat de honden van de rassen waarvoor wij bemiddelen een goed nieuw thuis vinden als ze moeten worden herplaatst. Incidenteel krijgen wij ook andere rassen aangeboden, wij zorgen dan voor de juiste weg om ook voor deze honden een mooi plekje te vinden. Op dit moment kunnen herplaatsers te gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Via bijvoorbeeld Marktplaats worden honden opgekocht door handelaren, broodfokkers en mensen die ze gebruiken als trainingshonden in de illegale hondenvechtsport. Wij zorgen ervoor dat Friese stabijs, wetterhounen, retrievers, bordercollies, grote en kleine Münsterländers en Drentsche patrijzen terechtkomen in een goede, veilige omgeving met de juiste zorg. Het belang van de honden staat voorop en door het belang van de honden voorop te zetten ontzorgen we de baasjes bij het herplaatsen.

Hoe gaan wij te werk?

Wij hebben te maken met mensen die voor hun hond een nieuwe baas zoeken en met mensen die op zoek zijn naar een nieuw maatje.
Aanbieders – Als u ons aangeeft uw hond te willen herplaatsen verzoeken we u een vragenformulier in te vullen. Hierin staan vragen over de huidige leefomstandigheden, de reden van afstand doen, de reactie op andere dieren of (kleine) kinderen, over het gedrag, de gezondheid en nog veel meer. Deze vragen verwerken wij tot het profiel van de ‘aangeboden hond’. Ook wordt uw hond op onze website geplaatst.
Zoekenden – Geeft u ons aan dat u op zoek bent naar een herplaatser, dan verzoeken wij ook een vragenformulier in te vullen, met vragen over motivatie, ervaring, werk- en woonomstandigheden, andere dieren in huis, de hoeveelheid beschikbare tijd, enzovoort. Al die vragen verwerken wij tot het profiel van de ‘zoekende baas’.

Screenen – Zowel aanbieders als de zoekenden worden door Stichting Zino gescreend. Wij willen zeker weten dat we te maken hebben met mensen die zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Daarmee voorkomen we dat we honden herplaatsen voor broodfokkers of dat een te herplaatsen hond bij een handelaar, broodfokker of hondenvechtsportronselaar terechtkomt.

Directe match – Als een baasje onze hulp vraagt, kijken wij altijd eerst in ons bestand van zoekende baasjes. Wanneer wij denken een match te hebben, worden de gegevens van de zoekende en de aanbieder zonder naam en adresgegevens uitgewisseld. Pas als beide partijen positief hebben gereageerd, worden – na toestemming – de gegevens uitgewisseld en kunnen de partijen contact met elkaar opnemen.

Indirecte match – Als wij geen passende match hebben, overleggen wij met de aanbieder of wij de hond op onze facebookpagina zullen plaatsen en eventueel later ook op andere facebookpagina’s van het desbetreffende ras, als dat is toegestaan door de beheerders. Omdat Stichting Zino een groot aantal volgers en leden heeft, bereiken wij zo een grote groep hondenliefhebbers.

Follow-up – Als een hond is geplaatst, zullen wij, als het nodig is, nog één maand follow-up aanbieden. Over de invulling daarvan overleggen we met de betrokkenen.

Onkostenvergoedingen en donaties

Standaardonkostenvergoeding aanbieder – Wij doen dit werk geheel op vrijwillige basis, maar maken in dit proces ook kosten, denk aan telefoonkosten, e-mail, website, et cetera. Voor een geslaagde plaatsing vragen we een vaste onkostenvergoeding van € 67,50. De inschrijvingskosten en de op maat gemaakte overdrachtsovereenkomst zijn hierbij inbegrepen. Wij vragen aan de plaatsende eigenaar het inschrijfgeld van € 25,00 vooraf te betalen. Na een succesvolle plaatsing zullen wij de plaatsende eigenaar benaderen om het tweede gedeelte van € 42,50 over te maken. Hij krijgt daarvoor een declaratie. Wanneer iemand kan aantonen dat hij onvoldoende draagkracht heeft, zoeken wij naar een gepaste oplossing.

Inschrijfgeld en donatieverzoek voor zoekende baasjes – Zoekende baasjes vragen wij eenmalig € 17,50 voor de inschrijving op onze kandidatenlijst. Daarnaast vragen we hen vrijblijvend om een donatie aan de stichting voor onze inspanningen, als die leiden tot een geslaagde plaatsing.
Overdrachtsovereenkomst – Stichting Zino maakt bij een herplaatsing gebruik van een overdrachtsovereenkomst. Met deze overeenkomst heeft de plaatsende eigenaar een juridische stok achter de deur, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de nieuwe eigenaar alsnog de hond zou willen verhandelen. Voor de nieuwe eigenaar wordt er in het contract onder andere geregeld wat er moet gebeuren als de proefplaatsing niet goed verloopt.

Extra assistentie – Als wij het verzoek krijgen om bij een plaatsing te assisteren, berekenen wij een km-vergoeding van € 0,19 per km en € 3,00 per 15 minuten.

Overige onkostenvergoedingen – In het proces is het soms nodig dat wij onkosten maken. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang, een hondengedragsdeskundige, enzovoort. Als dat gebeurt, zullen wij vooraf overleggen met de eigenaar of dit (op zijn kosten) akkoord is.

Tot slot

Verantwoordelijkheid – In dit hele proces brengen wij mensen (en honden) met elkaar in contact. Wij kunnen helpen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld een proefplaatsing en maken gebruik van een overdrachtsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor de overdracht blijft echter te allen tijde bij de eigenaar.

Vragen – Als u nog vragen hebt over de werkwijze of over onze organisatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stichting Zino, 30 november 2019