De werkwijze van Stichting Zino

Wie zitten er achter de Stichting Zino?

Stichting Zino bestaat uit vrijwilligers die ieder hun eigen specialisme hebben en daarmee hun steentje bijdragen. Nagenoeg alle vrijwilligers zijn in het bezit van een of meer honden van een van de rassen waarvoor wij bemiddelen of ze hebben op een andere manier ervaring met deze rassen opgedaan. Het bestuur bestaat uit Alie Pepping (voorzitter), Jolande de Groot (secretaris) en Phaedra Stenger (penningmeester).

 

Wat is het doel van Stichting Zino?

Het doel van Stichting Zino is om ervoor te zorgen dat de honden die niet meer bij hun baasje kunnen blijven, op een veilige manier een nieuw baasje krijgen die goed bij de hond past. Herplaatsers kunnen immers te gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Via bijvoorbeeld Marktplaats worden honden opgekocht door handelaren, broodfokkers en mensen die ze gebruiken als trainingshonden in de illegale hondenvechtsport. Wij zorgen ervoor dat jacht- en waterhonden terechtkomen in een goede, veilige omgeving met de juiste zorg. Het belang van de honden staat voorop en dit geeft baasjes het vertrouwen in het proces van herplaatsen door Stichting Zino.

 

De werkwijze

Onze vrijwilligers hebben te maken met baasjes die voor hun hond een nieuwe baas zoeken en met kandidaat-baasjes die op zoek zijn naar een nieuw maatje.

Aanbieders – Baasjes die hun hond willen herplaatsen worden verzocht het aanmeldformulier ‘herplaatsing hond’ in te vullen. Hierin staan vragen over de huidige leefomstandigheden, de reden van afstand doen, de reactie op andere dieren of (kleine) kinderen, over het gedrag, de gezondheid en nog veel meer. Deze vragen worden verwerkt tot het profiel van de ‘aangeboden hond’. Ook wordt de hond op de website van Stichting Zino geplaatst.

Kandidaat-baasjes – Kandidaat-baasjes worden verzocht het aanmeldformulier ‘kandidaat-baasje’ in te vullen met vragen over motivatie, ervaring, werk- en woonomstandigheden, andere dieren in huis, de hoeveelheid beschikbare tijd, enzovoort. Deze antwoorden worden gebruikt voor het matchen met de passende hond.

In beide gevallen geldt dat de privégegevens NIET gedeeld worden met derden zonder toestemming vooraf.

Screenen – Zowel aanbieders als de kandidaat-baasjes worden door Stichting Zino gescreend. Onze vrijwilligers willen zeker weten dat ze te maken hebben met baasjes die zijn wie ze zeggen te zijn. Daarmee wil Stichting Zino proberen te voorkomen dat de honden herplaatst worden in nare situaties, zoals bij een handelaar, broodfokker of hondenvechtsportronselaar.

Directe match – Als een aanbieder de hulp vraagt van Stichting Zino, wordt er eerst in het bestand van kandidaat-baasjes gezocht naar een match. Tegelijkertijd wordt de hond op onze website geplaatst als daar toestemming voor gegeven is. Wanneer de vrijwilliger (medewerker herplaatsing) denkt een match te hebben, worden de gegevens van het kandidaat-baasje en de aanbieder zonder naam en adresgegevens uitgewisseld. Pas als beide partijen positief hebben gereageerd, worden – na toestemming – de NAW-gegevens uitgewisseld en kunnen de partijen contact met elkaar opnemen.

Indirecte match – Als er geen passende match is, kan de vrijwilliger ook gebruikmaken van de social media van Stichting Zino. Omdat Stichting Zino een groot aantal volgers heeft, wordt zo een grotere groep hondenliefhebbers bereikt.

Follow-up – Als een hond is geplaatst, wordt -als dat gewenst is- door Stichting Zino nog één maand follow-up aangeboden. Over de invulling daarvan wordt dan overlegd.

 

Onkostenvergoedingen en donaties

Standaardonkostenvergoeding aanbieder – Voor een geslaagde plaatsing wordt een vaste onkostenvergoeding van € 80,00 gevraagd. De inschrijvingskosten en de op maat gemaakte overdrachtsovereenkomst zijn hierbij inbegrepen. De aanbieder wordt verzocht het inschrijfgeld van € 60,00 vooraf te betalen. Na een succesvolle plaatsing krijgt de aanbieder een declaratie voor het resterende bedrag en eventueel gemaakte onkosten. Als aanvullende kosten moeten worden gemaakt (zie hieronder), wordt daarover vooraf overlegd. Daarnaast wordt een vrijwillige donatie aan Stichting Zino voor de verrichte inspanningen door het team vrijwilligers zeker op prijs gesteld. Wanneer iemand kan aantonen dat er onvoldoende draagkracht is, wordt gezamenlijk naar een gepaste oplossing gezocht.

Inschrijfgeld en donatieverzoek voor kandidaat-baasjes – Kandidaat-baasjes betalen eenmalig € 27,50 voor de inschrijving op onze kandidatenlijst. Daarnaast wordt bij een geslaagde plaatsing ook hier een vrijwillige donatie aan Stichting Zino voor onze inspanningen op prijs gesteld.

Overdrachtsovereenkomst – Stichting Zino maakt bij herplaatsing gebruik van een overdrachtsovereenkomst. Met deze overeenkomst heeft de aanbieder een juridische stok achter de deur, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de nieuwe eigenaar de hond gaat verhandelen. Voor de nieuwe eigenaar wordt er in het contract onder andere geregeld wat er gebeurt als de proefplaatsing niet goed verloopt.

Extra assistentie – Bij verzoek om assistentie bij plaatsing, wordt een km-vergoeding van € 0,23 per km en € 5,00 per 15 minuten berekend.

Overige onkostenvergoedingen – In het herplaatsingsproces worden soms onkosten gemaakt. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang, een hondengedragsdeskundige, enzovoort. Als dat gebeurt, overleggen wij vooraf met de aanbieder of dit (op diens kosten) akkoord is.

 

Tot slot

Verantwoordelijkheid – In dit hele proces brengt Stichting Zino baasjes (en honden) met elkaar in contact. Stichting Zino begeleidt bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld een proefplaatsing en maakt gebruik van een overdrachtsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor de overdracht blijft echter te allen tijde bij de eigenaar.

Vragen – Als je nog vragen hebt over de werkwijze of over onze organisatie, kun je altijd contact met ons opnemen.