Onze visie

Dieren horen bij onze beschaving. Ze verrijken ons leven en voor velen zijn ze een bron voor zingeving. Bij Stichting Zino houden we van honden en willen we het beste voor ze mogelijk maken.

Want het kan gebeuren dat je niet meer voor hem kunt zorgen. Een echtscheiding, problemen met je gezondheid, het overlijden van je partner; het zijn nare gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen. Soms is het herplaatsen van je hond dan de enige beslissing die je kunt nemen in het belang van je hond. Maar dan wel op voorwaarde dat het nieuwe mandje ook het beste mandje voor je hond is.

De vraag is: hoe vind je dat? Op advertentie sites zoals Marktplaats kunnen honden het slachtoffer worden van handelaren die honden kopen om ze met winst te verkopen. Ook broodfokkers zoeken op deze sites naar honden. Deze honden belanden vaak in schuren en teefjes worden iedere loopsheid gedekt. Ook loopt een hond op deze sites het risico om ingezet te worden als trainingshond in hondengevechten. Dat overleeft hij maar zelden.

De praktijken van de illegale hondenvechtsport en broodfokkers zijn verwerpelijk. Een hond die moet worden herplaatst, verdient een zeker en goed nieuw thuis. Met hulp van een groot netwerk, zoals Stichting Zino heeft, kun je het verschil maken. Je hond hoeft dan niet op Marktplaats te worden aangeboden. Vraag en aanbod moeten omwille van de hond, bij elkaar worden gebracht in een veilige gecontroleerde omgeving.

Voor mensen die op zoek zijn naar een herplaatser, is het onderscheid moeilijk te herkennen tussen een handelaar en een particuliere aanbieder. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat zowel de kandidaat-baas als de aangeboden hond gescreend worden.

 

Onze missie

Stichting Zino zoekt voor honden die moeten worden herplaatst het beste nieuwe mandje. De baasjes van honden die moeten worden herplaatst (de aanbieder) en kandidaat-baasjes krijgen een uitgebreide intake. Als we een goede match hebben, stellen we beide partijen aan elkaar voor voor een proefplaatsing.

De vrijwilligers van Stichting Zino verrichten hun activiteiten op vrijwillige basis. Er is veel kennis van en ervaring met disciplines zoals hondengedrag, juridische zaken, financiële zaken, marketing, communicatie en IT.

Aan degenen voor wie we bemiddelen, wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Maar dat zal niet genoeg zijn voor alle situaties. Soms wordt bijvoorbeeld een hond met gedragsproblemen aangeboden, waar een deskundige naar moet kijken. Om alle onkosten te dekken is Stichting Zino dan ook afhankelijk van fondsenwerving en donaties.

De herplaatsingsactiviteiten van Stichting Zino zijn de laatste jaren erg gegroeid. De steeds groter wordende vraag om herplaatsingen, heeft geleid tot een professionele organisatie met een persoonlijke aanpak, gericht op honden uit rasgroep 7 & 8 van de FCI*. Andere rassen kunnen na overleg eventueel ook door Stichting Zino herplaatst worden.