Onze visie

Dieren horen bij onze beschaving. We houden van dieren; ze verrijken ons leven. En voor velen zijn ze de bron voor zingeving. Bij Stichting Zino houden we van honden.

Maar hoeveel je ook van je hond houdt, het kan gebeuren dat je niet meer voor hem kan zorgen. Een echtscheiding, problemen met je gezondheid, het overlijden van je partner; het zijn nare gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen. Soms is het herplaatsen van de hond dan de enige beslissing die je kunt nemen in het belang van je hond. Maar dan wel op voorwaarde dat dit nieuwe mandje het beste mandje voor de hond is.

De vraag is: hoe vind je dat? Op advertentiesites zoals Marktplaats of op geautoriseerde herplaatssites kunnen honden het slachtoffer worden van handelaren die honden opkopen om ze met winst te verkopen. Ook broodfokkers zoeken op deze sites naar honden. Deze honden belanden vaak levenslang in schuren en teefjes worden iedere loopsheid gedekt. Ook loopt een hond op deze sites het risico om ingezet te worden als trainingshond in hondengevechten. Dat overleeft hij maar zelden.

De praktijken van de illegale hondenvechtsport en broodfokkers zijn verwerpelijk. Een hond die moet worden herplaatst verdient een zeker en goed nieuw thuis. Met een groot netwerk kan je een verschil maken. Honden hoeven dan niet meer op Marktplaats te worden aangeboden. Vraag en aanbod moeten bij elkaar worden gebracht in een veilige gecontroleerde omgeving.

Voor de mensen die op zoek zijn naar een herplaatser is het onderscheid moeilijk te herkennen tussen een handelaar en een particuliere aanbieder. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat zowel de kandidaat baas als de aangeboden hond gescreend worden.

Onze missie

Stichting Zino zoekt voor honden die moeten worden herplaatst het beste nieuwe mandje. Daarvoor maken we gebruik van een groot besloten en een open netwerk. De baasjes van honden die moeten worden herplaatst en potentiële nieuwe baasjes krijgen een uitgebreide intake. Als we een goede match hebben, stellen we beide partijen aan elkaar voor, voor een proefplaatsing.

De medewerkers van de stichting verrichten hun activiteiten op vrijwillige basis. De vrijwilligers hebben veel kennis van en ervaring met een groot aantal disciplines, waaronder hondengedrag, juridische zaken, financiële zaken, marketing, communicatie en IT.

Aan degenen voor wie we bemiddelen wordt een bescheiden tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Maar dat zal niet genoeg zijn voor alle situaties. Soms is er bijvoorbeeld een hond met gedragsproblemen, waar we een deskundige naar willen laten kijken. Mensen met een aantoonbaar minimaal inkomen die onze herplaatskosten niet kunnen betalen worden door ons kosteloos geholpen. Om alle onkosten te dekken is Stichting Zino dan ook afhankelijk van fondsenwerving en donaties.

De herplaatsingsactiviteiten zijn in korte tijd erg gegroeid en hebben door de grote vraag om herplaatsingen geleid tot een professionele aanpak en de oprichting van de stichting. We richten ons op honden uit rasgroep 7 & 8 van de FCI*. Maar ook andere honden helpen we bij de herplaatsing als we daar voldoende raskennis voor hebben.