Stichting Zino heeft de ANBI-status
Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is een non-profit organisatie. Stichting Zino heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen. De ANBI-status wordt toegekend aan organisaties die aan de hoge eisen van de Belastingdienstvoldoen. U kunt daarom onder bepaalde voorwaarde donaties Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van hondenaftrekken van uw inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u onder bij ‘ANBI’ <linken>.

Uitgaven van Stichting Zino
Hoewel Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden geen winstoogmerk heeft, maakt de stichting natuurlijk wel kosten. Denkt u daarbij aan de kosten van het inzetten van extra hulp van een gedragsdeskundige, een dierenarts of noodopvang voor een herplaatser. Daarnaast maken wij ook kosten voor onze website, de telefoon en de kilometers van de vrijwilligers die soms op bezoek gaan bij een herplaatser, voor overleg op pad moeten, of deelnemen aan een van onze promotieactiviteiten. Bijvoorbeeld een hondenspeeltuinevenement of een wandelevenement. Deze kilometers worden vergoed vanuit het budget van stichting Zino. Tenslotte steken de vrijwilligers heel veel tijd in het herplaatsen.

Zonder steun kan stichting Zino minder honden helpen. Via onze website, Facebookgroepen en Instagram doen wij oproepen voor de herplaatsers, maar soms ook voor andere doelen of andere activiteiten.

Voorbeeld 1
Wij hebben op onze Facebookgroep een oproep geplaatst voor uitlaathulp voor een herplaatser, die geweldig woont bij zijn nieuwe baas. Deze nieuwe baas werd geopereerd en door zijn revalidatie kreeg zijn hond onvoldoende beweging. Door de hulpvraag te delen op Facebook is het gelukt om de juiste mensen bij de baas en zijn herplaatser te krijgen. Dat was zo geweldig, ook dat is ons steunen.

Voorbeeld 2
Onze vraag voor gebruikte telefoons voor de vrijwilligers van stichting Zino leverde voldoende telefoons op. Hierdoor heeft elke vrijwilliger die veel belt voor stichting Zino zijn eigen telefoon.

De Facebookgroepen, Instagram en de website van stichting Zino zijn dus heel belangrijk voor ons werk. Hier delen wij onze zoektochten naar steun. Uw steun is nodig om zoveel mogelijk honden te kunnen blijven herplaatsen. Lees hieronder hoe u ons kunt steunen. Er zijn verschillende manieren om stichting Zino te steunen. Wilt u weten hoe? Klik dan op de navigatiebutton.