Stichting Zino is voornamelijk afhankelijk van donaties
Voor het herplaatsen van de honden ontvangt Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden van de plaatsende eigenaar een kleine onkostenvergoeding voor onze inzet. Deze vergoeding is niet genoeg om alle onkosten te dekken. Ook al krijgen onze vrijwilligers geen vergoeding voor hun herplaatsingsactiviteiten of voor de andere taken die zij doen. (Verdere informatie is te vinden onder vrijwilliger worden.) Stichting Zino heeft ook te maken met bijvoorbeeld onbetaalde noodopvang (zie voor meer informatie onder noodopvang), of dierenartskosten. Als u ons wilt helpen om voor de herplaatsers het beste mandje te vinden, dan kunt een donatie doen op rekeningnummer: NL95 INGB 0007 1125 81  t.n.v. Stichting Zino. Stichting Zino is blij met elke donatie.

Belastingvrij schenken
Stichting Zino heeft de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zet Stichting Zino zich voor meer dan 90% in voor een algemeen belang en hebben wij geen winstoogmerk. Als uw gift aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u deze aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bij de Belastingdienst kunt u hier meer informatie over krijgen.

Hieronder de informatie van de Belastingdienst over doneren en de ANBI-status

Ik geef aan een ANBI
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Controleer wel of de instelling inderdaad een ANBI is. Dat kan met ons Programma ANBI opzoeken.

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken

U moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet
Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op
Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.
Weet u niet of u een fiscale partner hebt? Gebruik dan ons hulpmiddel Welke heffingskortingen kan ik krijgen?.