Stichting Zino is voornamelijk afhankelijk van donaties
Voor het herplaatsen van de honden ontvangt Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden van de plaatsende eigenaar een kleine onkostenvergoeding voor onze inzet. Deze vergoeding is niet genoeg om alle onkosten te dekken. Ook al krijgen onze vrijwilligers geen vergoeding voor hun herplaatsingsactiviteiten of voor de andere taken die zij doen. (Verdere informatie is te vinden onder vrijwilliger worden.) Stichting Zino heeft ook te maken met bijvoorbeeld onbetaalde noodopvang (zie voor meer informatie onder noodopvang), of dierenartskosten. Als u ons wilt helpen om voor de herplaatsers het beste mandje te vinden, dan kunt een donatie doen op rekeningnummer: NL95 INGB 0007 1125 81  t.n.v. Stichting Zino. Stichting Zino is blij met elke donatie.

Doneren via Stichting Dierenlot
Als officieel erkent goed doel helpt Stichting Dierenlot ons met een digitale collectebus. U kunt eenvoudig doneren. Het volledige bedrag dat u doneert komt rechtstreeks ten goede van Stichting Zino. U kunt doneren door op de volgende link te klikken: digitale collectebus van Stichting Zino

of u kunt de QR code scannen:

Stichting Zino qr code

Belastingvrij schenken
Stichting Zino heeft de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zet Stichting Zino zich voor meer dan 90% in voor een algemeen belang en hebben wij geen winstoogmerk. Als uw gift aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u deze aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bij de Belastingdienst kunt u hier meer informatie over krijgen.

Klik hier voor de informatie van de Belastingdienst over doneren en de ANBI-status