Stichting Zino is voornamelijk afhankelijk van donaties
Voor het herplaatsen van de honden ontvangt Stichting Zino van de plaatsende eigenaar een kleine onkostenvergoeding voor onze inzet. Deze vergoeding is niet genoeg om alle onkosten te dekken. Stichting Zino heeft namelijk ook te maken met bijvoorbeeld onbetaalde noodopvang (zie ook onder ‘noodopvang’), of dierenartskosten. Als je ons wilt helpen om voor de honden het beste mandje te vinden, dan kun je een donatie doen op rekeningnummer: NL95 INGB 0007 1125 81  t.n.v. Stichting Zino. Stichting Zino is blij met elke donatie!

Doneren via Stichting Dierenlot
Als officieel erkend goed doel, helpt Stichting Dierenlot ons met een digitale collectebus. Het volledige bedrag dat je doneert komt rechtstreeks ten goede aan Stichting Zino. Je kunt doneren door op de volgende link te klikken: digitale collectebus van Stichting Zino

Belastingvrij schenken
Stichting Zino heeft de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zet Stichting Zino zich voor meer dan 90% in voor een algemeen belang en hebben wij geen winstoogmerk. Als jouw gift aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je deze aftrekken van je inkomstenbelasting. Bij de Belastingdienst kun je hier meer informatie over krijgen.

Klik hier voor de informatie van de Belastingdienst over doneren en de ANBI-status