Noodopvang tijdens herplaatsen

Stichting Zino herplaatst de honden bij voorkeur rechtstreeks van de oude naar een nieuw baas. Dit is voor de hond het minst belastend. Helaas zijn er soms uitzonderlijke situaties waardoor de hond met spoed noodopvang nodig heeft voor we naar het beste mandje kunnen gaan zoeken.
In zo’n situatie (denk aan ernstige ziekte of overlijden van de baas) kan de hond bij een gastgezin ondergebracht worden. De gastgezinnen zijn bij Stichting Zino bekend. Wij weten wat de gezinssamenstelling is, of ze andere dieren in huis hebben, hoe ze wonen.
Op deze manier kan er bij calamiteiten heel snel geschakeld worden. Deze noodopvang wordt verzorgd door vrijwilligers die kennis hebben van het ras waarvoor noodopvang gezocht wordt. Zij doen dit geheel vrijwillig, met heel veel liefde en aandacht voor de op te vangen hond.

Zijn er kosten verbonden aan noodopvang?

Onze gastgezinnen vangen de honden op zonder hiervoor betaald te krijgen. Geheel vrijwillig dus. Er kunnen kosten gemaakt worden voor vervoer, eten of spoedbehandeling door een dierenarts. Deze kosten worden door ons doorberekend aan de eigenaar van de hond. Voor het vervoer rekenen wij € 0,21 per kilometer.
Bezoek door een dierenarts wordt vooraf overlegd met uitzondering van een spoedconsult.

Wil je zelf ook noodopvang aanbieden?

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.