Stichting Zino WilsbeschikkingWilsbeschikking

Misschien heb je er wel eens over nagedacht. Wat gebeurt er met mijn hond als ik onverhoopt kom te overlijden? Zal er goed voor ’m gezorgd worden? Krijgt hij een lief en geduldig, nieuw baasje? Steeds vaker merken we dat mensen er zeker van willen zijn dat hun lieve maatje goed terechtkomt.
En dat is te regelen, met een wilsbeschikking. Dat kan op verschillende manieren: met een handgeschreven codicil, opname in een testament of een legaat. Wat de voor- en nadelen zijn van deze verschillende manieren kun je lezen in de folder. Je kunt deze folder aanvragen door het reactieformulier in te vullen.

Wat doet Stichting Zino?

Als je wilt dat wij na je overlijden het beste mandje zoeken voor je beste maatje, dan doen wij dat. Veilig en gedreven. Met een wilsbeschikking (codicil, opname in een testament, of een legaat) kun je ons daartoe de bevoegdheid geven. Na je overlijden wordt Stichting Zino eigenaar van je hond en zoeken wij het beste nieuwe mandje. Met de nieuwe eigenaar gaan we een overdrachtsovereenkomst aan, waarbij we zekerstellen dat hij nooit afstand kan doen van de hond, zonder dat de herplaatsing opnieuw via Stichting Zino plaatsvindt.

Wat moet je doen?

Wij horen graag als onze visie (zoals beschreven in de folder) aansluit bij je eigen ideeën. Dan sturen wij je een aanmeldformulier en eventueel een voorbeeld codicil. Om later de beste match met een nieuwe baas te zoeken, hebben we namelijk allerlei gegevens over je hond en zijn gedrag nodig. Jaarlijks maken we samen een update en bekijken of de gegevens nog kloppen en conform je wensen zijn.

Is er noodopvang nodig?

Stichting Zino kan ook noodopvang regelen voor je hond als dat nodig mocht zijn na je overlijden. Wij beschikken over een uitgebreid landelijk netwerk voor noodopvang.

Wat kost het?

Dankzij je wilsbeschikking wordt Stichting Zino na je overlijden eigenaar van je hond. Voor je erfgenamen zijn er daarom geen kosten verbonden aan de herplaatsing. Desalniettemin zullen we uitgaven hebben. Bijvoorbeeld voor vervoer, (nood)opvang, voer, verzorging en mogelijk dierenartskosten. En het herplaatsen zelf. Als je je aanmeldt vragen we om deze kosten te dekken € 35,00 inschrijfkosten en daarna bij de jaarlijkse update € 35,00. Indien er sprake is van twee honden, dan geldt voor de tweede hond de helft van deze tarieven. Bij meer honden zullen we met je overleggen.

Welke honden kunnen wij na overlijden herplaatsen?

Stichting Zino biedt het herplaatsen van de hond na overlijden baasje aan voor alle hondenrassen en -kruisingen, behalve voor geïmporteerde honden en voor de zogenaamde ‘hoog-risico’ honden.

Heb je een hond geadopteerd uit het buitenland?

Als je een hond hebt geadopteerd uit het buitenland, dan is de stichting die de adoptie heeft verzorgd, de aangewezen partij om je hond na je overlijden te herplaatsen volgens hun beleid. Zij kennen de hond en zijn op de hoogte van de adoptieregels.

Heb je een hond die behoort tot de ‘hoog-risico’ honden?

De Rijksoverheid heeft in het verleden een lijst opgesteld van zogenaamde ‘hoog-risico’ honden. Deze lijst van de Rijksoverheid geldt weliswaar niet meer, maar het hoge risico op bijtincidenten en agressief gedrag blijft bij deze honden vooralsnog bestaan. In de praktijk zijn deze rassen niet of nauwelijks te herplaatsen. Wij blijven deze lijst daarom hanteren. Heb je een hond die staat op deze lijst, dan kunnen we je helaas niet helpen.

Meer informatie?

Meer weten? Vul dan onderaan deze pagina het reactieformulier in.

Formulier Wilsbeschikking

Onze coördinator Margreet Doornbosch neemt graag contact met je op om je van meer informatie te voorzien. Wil je dat wij je bellen? Geef dan alsjeblieft je telefoonnummer op. In het opmerkingen veld kun je aangeven op welke tijd je het best bereikbaar bent.