WilsbeschikkingWilsverklaring Stichting Zino

Misschien hebt u er wel eens over nagedacht. Wat gebeurt er met mijn hond als ik onverhoopt kom te overlijden? Zal er goed voor ’m gezorgd worden? Krijgt hij een lief en geduldig, nieuw baasje? Steeds vaker merken we dat mensen er zeker van willen zijn dat hun lieve maatje goed terechtkomt. En dat is ook te regelen. Met een wilsbeschikking. Dat kan op verschillende manieren: met een handgeschreven codicil, opname in een testament of een legaat. Wat de voor- en nadelen zijn van deze verschillende manieren kunt lezen in onze folder. U kunt deze folder aanvragen door het reactieformulier in te vullen.

Wat doet Stichting Zino?

Als u wilt dat wij na uw overlijden het beste mandje zoeken voor uw beste maatje, dan doen wij dat. Veilig en gedreven. Met een wilsbeschikking (codicil, opname in een testament, of een legaat) kunt ons daartoe de bevoegdheid geven. Na uw overlijden wordt Stichting Zino eigenaar van uw hond en zoeken wij het beste nieuwe mandje voor hem of haar. Met de nieuwe eigenaar gaan we een overdrachtsovereenkomst aan waarbij we uitsluiten dat hij ooit afstand kan doen van de hond, zonder dat de herplaatsing opnieuw via Stichting Zino plaatsvindt.

Wat moet u doen?

Als onze visie zoals beschreven in de folder aansluit bij uw eigen ideeën, horen wij dat graag. Dan sturen wij u een aanmeldformulier en eventueel een voorbeeld codicil. Om later de beste match met een nieuwe baas te zoeken, hebben we namelijk allerlei gegevens over uw hond en zijn gedrag nodig. Jaarlijks maken we samen een update.

Is er noodopvang nodig?

Stichting Zino kan ook noodopvang regelen voor uw hond als dat nodig mocht zijn na uw overlijden. Wij beschikken over een uitgebreid landelijk netwerk voor noodopvang.

Wat kost het?

Dankzij uw codicil of legaat wordt Stichting Zino na uw overlijden eigenaar van uw hond. Voor uw erfgenamen zijn er daarom geen kosten verbonden aan de herplaatsing. Desalniettemin zullen we uitgaven hebben. Bijvoorbeeld voor vervoer, (nood)opvang, voer, verzorging en mogelijk dierenartskosten. En het herplaatsen zelf. Als u zich aanmeldt vragen we, om deze kosten te dekken, € 25,00 inschrijfkosten en daarna bij de jaarlijkse update € 30,00. Indien er sprake is van twee honden, dan geldt voor de tweede hond de helft van deze tarieven. Bij meer honden zullen we met u overleggen.

Welke honden kunnen wij na overlijden herplaatsen?

Stichting Zino biedt ‘Herplaatsen hond na overlijden baasje’ aan voor alle hondenrassen en -kruisingen, behalve voor geïmporteerde honden en voor de zogenaamde ‘Hoogrisicohonden’.

Hebt u een hond geadopteerd uit het buitenland?

Als u een hond hebt geadopteerd uit het buitenland, dan is de stichting die de adoptie heeft verzorgd de aangewezen partij om uw hond na uw overlijden te herplaatsen volgens hun beleid. Zij kennen de hond en zijn op de hoogte van de adoptieregels.

Hebt u een hond die behoort tot de Hoogrisicohonden?

De Rijksoverheid heeft in het verleden een lijst opgesteld van zogenaamde ‘Hoogrisicohonden’. Deze lijst van de Rijksoverheid geldt weliswaar niet meer, maar het hoge risico op bijtincidenten en agressief gedrag blijft bij deze honden vooralsnog bestaan. In de praktijk zijn deze rassen niet of nauwelijks te herplaatsen. Wij blijven deze lijst daarom hanteren. Hebt u een hond die staat op deze lijst, dan kunnen we u helaas niet helpen.

Meer informatie?

Meer weten? Vult u dan onderaan deze pagina het contact formulier in.

Formulier Wilsbeschikking

Onze coördinator Margreet Doornbosch neemt graag contact met u op om u van meer informatie te voorzien. Wilt u dat wij u bellen? Geeft u dan alstublieft uw telefoonnummer op. In het opmerkingen veld kunt u aangeven op welke tijd u het best bereikbaar bent.