Beleidsplan 2023-2024

Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden

Gegevens

Stichting Zino, Herplaatsing & Bemiddeling van Honden
De Marke 87
7933 RC Pesse

E-mail: stichtingzino@gmail.com
Telefoon: 06 333 098 26 (Alie Pepping)
Telefoon: 06 436 814 73 (Jolande de Groot)
Internet: stichtingzino.nl

Bank: NL95 INGB 0007 112 581
Handelsregister bij KvK: 64491994
RSIN-nummer: 855689031

Bestuur
Voorzitter: Alie Pepping
Secretaris: Jolande de Groot
Penningmeester: Phaedra Stenger

Stichting Zino heeft de ANBI-status en is beneficiant van Stichting DierenLot.

 

Onze missie en visie

Visie
Het komt voor dat mensen met huisdieren niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding of door ouderdom of overlijden. Zij willen dan graag dat hun huisdier(en) een goed nieuw onderkomen krijgt. Maar dat gaat vaak niet zonder gevaar.

Voor honden geldt, dat zij op tal van websites kunnen worden aangeboden voor herplaatsing. En nietsvermoedend staat het baasje zijn hond af aan een broodfokker, een handelaar of de hond komt zelfs terecht in de hondengevechtsport. De hond krijgt, eufemistisch gezegd niet die goede plek die zijn baasje voor ogen had.

Daar komt bij dat een nieuwe baas, hoe goed bedoeld ook, niet noodzakelijkerwijs de juiste nieuwe baas is voor een specifieke hond. Heeft hij ervaring met de bijzondere kenmerken van het ras? Heeft hij voldoende tijd om te besteden aan de hond? Enzovoort. Onjuiste omgang met de hond maakt al snel van de hond een probleemhond. En dan gaat het fout.

Door de juiste nieuwe baas te zoeken, kunnen veel en grote problemen worden voorkomen.

Missie
Stichting Zino zoekt voor honden die moeten worden herplaatst, op een veilige manier, het beste nieuwe mandje. Hiermee proberen wij te voorkomen dat deze honden door handelaren en broodfokkers worden gekocht of in de hondengevechtsportkomen, met alle gevolgen voor de honden van dien.

We richten ons (vooralsnog) op alle honden in rasgroep 7 en 8 en kruisingen daarvan. Dit doen wij samen met een team van bevlogen vrijwilligers die op de hoogte zijn van de ras-typische kenmerken en met ondersteuning van gedragsdeskundigen. Voor onze activiteiten vragen wij een laagdrempelige vergoeding voor de herplaatsing van een hond en een eenmalige vergoeding voor de inschrijvingskosten voor kandidaat-baasjes. Omdat dit niet voldoende is om de stichting draaiend te houden zijn wij daarnaast vooral afhankelijk van fondsen die we ontvangen van zowel donateurs als van de (nieuwe) baasjes.

Strategie

Terugblik 2015-2022
-> In november 2015 zijn we begonnen met het op kleine schaal herplaatsen van de Friese stabij & wetterhoun.
-> Gedurende 2016 en 2017 zijn protocollen, werkwijzen en contracten voor in eerste instantie twee hondenrassen tot stand gekomen. Dit systeem is inmiddels zó ontwikkeld dat het 1 op 1 uitgerold wordt voor andere rassen.
-> In 2018 zijn we daaropvolgend gestart met een retrievergroep en in 2020 met een groep voor border collies.
-> In 2020 is een gedragsgroep opgezet met professionals die het herplaatsen kunnen begeleiden waar nodig. In 2021 is deze groep uitgegroeid tot een (bijna) dekkend netwerk over heel Nederland.
-> In 2020 zijn we begonnen met het opzetten van een wilsbeschikkingsservice, waarbij we de zorg van de hond overnemen als de eigenaar onverhoopt eerder overlijdt dan de hond. Wij ondersteunen op verzoek met de juridische uitvoering en vastlegging hiervan.
-> In 2020 is een nieuwe website opgezet en is gewerkt aan een betere vindbaarheid van Stichting Zino online.
-> In 2020 zijn de banden verstevigd met groepen op social media, rasverenigingen en andere belangenverenigingen.
-> In 2021 hebben we onze herplaatsactiviteiten uitgebreid naar alle in Nederland bekende rassen van de rasgroepen 7 & 8* van de FCI (de wereldwijde raad van beheer).
-> In 2021 hebben we tevens de stap gemaakt naar verdere professionalisering door middel van een eerste betaalde werknemer om zo de continuïteit en verdere groei te kunnen waarborgen.
-> In 2022 zijn we meer in kleinere teams gaan werken. Ieder team met een eigen functie. Dit heeft de onderlinge communicatie makkelijker gemaakt. Door Stichting Puerto Cruz is het mogelijk gemaakt om voor het hele team nieuwe teamkleding aan te schaffen. Hierdoor zijn we overal herkenbaar aanwezig.

Vooruitblik 2023-2024
-> Onze doelstelling is dat we alle honden uit rasgroep 7 & 8 (FCI) en de kruisingen daarvan herplaatsen. We richten ons actief op een aantal rassen (Friese stabij, wetterhoun, alle retrievers). Dit willen we jaarlijks uitbreiden met een ras. De keuze van het ras zal worden bepaald door de kennis van een ras. Daarvoor gaan we opzoek naar vrijwilligers die voor ‘hun’ ras willen zorgen voor een veilige manier van herplaatsen.
-> De komende jaren willen we de samenwerking met rasverenigingen en andere goed functionerende herplaatsorganisaties uitbreiden.
-> Het opzetten van fondsenwerving is nog niet goed van de grond gekomen en daar willen we de komende periode extra aandacht op leggen.
-> We willen meer activiteiten ontplooien om meer naamsbekendheid te krijgen. Hierdoor hopen we ook meer donaties te ontvangen.
-> We zullen onze wilsbeschikkingsservice onder een breder publiek onder de aandacht gaan brengen.
-> Door middel van voorlichting willen wij de aspirant-baasjes meer bewust maken van de verantwoordelijkheid die het houden van een hond met zich meebrengt en waar mensen op moeten letten bij de aanschaf van een hond. Daarnaast willen we voorlichting geven over de gevaren van de handel in honden aan mensen die op marktplaats hun hond aanbieden.
-> Wij gaan daar waar mogelijk een verdere digitalisering van onze website inzetten, zonder de persoonlijke begeleiding door de vrijwilligers uit het oog te verliezen.
-> In 2023 zullen wij de eerste (flinke) stappen zetten om de automatisering verder uit te breiden en de verschillende administratieve processen te integreren met een CRM-systeem (Customer Relation Managementsysteem).

Langetermijndoelen
Op lange termijn willen wij dé specialist zijn voor álle Nederlandse honden in rasgroep 7 en 8. Dat willen we doen met een professionele en solide organisatie waar we de komende jaren aan gaan werken in de breedste zin van het woord.

Bijlage

*De rassen die wij herplaatsen:

Voorstaande honden (rasgroep 7 FCI)
• Drentsche patrijshond
• Duitse staande honden (alle types)
• Friese stabij
• Griffon
• Grote & kleine münsterländer (heidewachtel)
• Pointer (alle types)
• Setters (alle typen)
• Vizsla
• Weimaraner

Retrievers, spaniëls en waterhonden (rasgroep 8 FCI)
• Barbet
• Retrievers (alle types)
• Duitse wachtelhond
• Kooiker hondje
• Retrievers (alle types)
• Spaniëls
• Wetterhoun

Veedrijvers (rasgroep 1)
• Border collie