Beleidsplan 2022-2023

Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden

Inleiding

Stichting Zino heeft als doel om eigenaren van honden, die niet meer voor hun hond kunnen zorgen, een veilige manier te bieden om een nieuw mandje voor hun hond te vinden. Hiermee proberen wij ook te voorkomen dat deze honden door handelaren en broodfokkers gekocht worden, met alle gevolgen voor de honden van dien. Dit doen wij samen met een team van bevlogen vrijwilligers en met fondsen die we ontvangen van zowel donateurs als van de (nieuwe) baasjes.

Terugblik 2015-2021

 • In november 2015 zijn we begonnen met het op kleine schaal herplaatsen van de Friese stabij & Wetterhoun.
 • Gedurende 2016 – 2017 zijn protocollen, werkwijzen & contracten voor in 1e instantie 2 hondenrassen tot stand gekomen. Dit systeem is inmiddels zó ontwikkeld dat het 1 op 1 uitgerold kan worden voor andere rassen.
 • Hierdoor zijn we in 2018 gestart met een retriever groep en in 2020 met een groep voor border collies.
 • In 2020 zijn we begonnen met het opzetten van een wilsbeschikkingsservice, waarbij we de zorg van de hond overnemen bij onverhoopt eerder overlijden van het baasje.
 • In 2021 hebben we onze herplaatsactiviteiten uitgebreid naar alle in Nederland bekende rassen van de rasgroepen 7 & 8* van de FCI. Tevens hebben we de stap gemaakt naar verdere professionalisering door middel van een eerste betaalde werknemer om zo de continuïteit en verdere groei te kunnen waarborgen.

Vooruitblik 2022-2023

 • De komende jaren zullen we de samenwerking met rasverenigingen en andere goed functionerende herplaatsorganisaties uitbreiden.
 • Wij zullen daar waar mogelijk een verdere digitaliseren van onze website inzetten, zonder de persoonlijke begeleiding uit het oog te verliezen.
 • In 2022 en 2023 zullen we activiteiten oppakken om meer naamsbekendheid te krijgen.
 • We zullen onze wilsbeschikkingsservice onder een breder publiek onder de aandacht gaan brengen.
 • Ook zijn we bezig met versterking van ons netwerk met adressen voor noodopvang en gastgezinnen.
 • Door middel van voorlichting willen wij de kandidaat-baasjes bewust maken van de verantwoordelijkheid die het houden van een hond met zich meebrengt en waar opgelet moet worden bij de aanschaf van een hond.
 • Daarnaast willen we voorlichting geven over de gevaren van de handel in honden aan mensen die op marktplaats hun hond aanbieden.

Lange termijn doelen

Op lange termijn willen wij dé specialist zijn voor álle Nederlandse honden in rasgroep 7 en 8. Dat willen we doen door onze professionele en solide organisatie verder uit te bouwen.

 

Onze missie, visie en strategie

Missie

Stichting Zino zoekt voor honden die moeten worden herplaatst op een veilige manier het beste nieuwe mandje.

Visie

Het uiteindelijke doel van Stichting Zino is alle honden in rasgroep 7 & 8 en kruisingen op een veilige manier te herplaatsen door begeleiding van mensen die op de hoogte zijn van de ras-typische kenmerken en door ondersteuning van gedragsdeskundigen.

Huidige situatie

We hebben de afgelopen 6 jaar hard gewerkt aan:

 • Het verstevigen van de banden met groepen op social media, rasverenigingen en andere belangenverenigingen.
 • Het opzetten van een nieuwe website en een betere vindbaarheid van stichting Zino online.
 • Het opzetten en uitbreiden van een gedragsgroep met professionals die het herplaatsen kan begeleiden waar nodig. In 2021 is deze groep uitgegroeid tot een (bijna) dekkend netwerk over heel Nederland.
 • Het opzetten van onze wilsbeschikkingsgroep. Wij bieden de mogelijkheid om bij ons aan te geven wat er na het overlijden van een eigenaar met de hond moet gebeuren. Wij ondersteunen op verzoek met de juridische uitvoering en vastlegging hiervan.

Concrete doelen komende periode

Het vormen van meerdere herplaatsgroepen brengt de volgende acties en aandachtspunten met zich mee:

 • Het vaststellen van de werkstructuur bij uitbreiding naar meerdere rasgroepen.
 • Het gegroepeerd laten werken van deze vrijwilligers volgens een vast werkprotocol.
 • Het opzetten van fondsenwerving.
 • Het inzetten van meerdere overleggroepen.
 • Het eventueel plaatsen van een verantwoordelijk supervisor onder het huidige bestuur die het overzicht heeft over de specifieke overleggroepen of uitbreiding van het bestuur.

Verder:

 • Aanstelling van een fondsenwerver.
 • Vernieuwing van de website met een nieuw afgeschermd matching programma.
 • Digitalisering van de aanmeldformulieren.
 • Begeleiding voor de online marketing.

Activiteiten van de organisatie

 • Stichting Zino herplaatst op een beschermde manier honden. Dat betekent dat zowel de gegevens van de honden, als de gegevens van de kandidaat- én huidige baasjes worden gecontroleerd. Door een speciaal voor ons ontwikkeld contract, worden de honden veilig overgedragen aan een nieuw baasje en wordt verdere doorverkoop strafbaar.
 • Door de honden per ras te herplaatsen, is het mogelijk om een baasje te vinden dat kennis van het ras heeft en specifiek naar een herplaatser van dat ras op zoek is. Dit verhoogt de kans van een geslaagde herplaatsing aanzienlijk. Door het hanteren van een proefperiode waarbinnen de hond (als het niet lukt bij het nieuwe baasje) terug kan naar het oude baasje, wordt ook weer het ‘handelen’ beperkt. Dit alles ter bescherming van de honden.
 • Doordat er een levendige handel van honden is op gratis advertentie sites, zijn onze tarieven noodgedwongen laag. Dit is de enige manier om vele hondeneigenaren te bereiken. De werving van donateurs wordt daarom ook steeds belangrijker.

Gegevens organisatie:

Stichting Zino, Herplaatsing & Bemiddeling van Honden heeft een ANBI status.

KvK nr. 64491994

Het bestuur van Stichting Zino bestaat uit:

 • Alie Pepping (voorzitter)
 • Jolande de Groot (secretaris)
 • Phaedra Stenger (penningmeester)

Stichting Zino is te bereiken via stichtingzino@gmail.com

Bijlage

*De rassen die wij herplaatsen:

VOORSTAANDE HONDEN (RASGROEP 7 FCI)
– Drentsche patrijshond
– Duitse staande honden (alle types)
– Friese stabij
– Griffon
– Grote & kleine münsterländer (heidewachtel)
– Pointer (alle types)
– Setters (alle typen)
– Vizsla
– Weimaraner

RETRIEVERS, SPANIELS EN WATERHONDEN (RASGROEP 8 FCI)
– Barbet
– Retrievers (alle types)
– Duitse wachtelhond
– Kooiker hondje
– Spaniels
– Wetterhoun

VEEDRIJVERS (RASGROEP 1)
– Border collie