Beleidsplan stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden voor 2021-2022

Stichting Zino heeft als doel om eigenaren van honden die niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen een veilige manier te bieden om voor hun hond een nieuw baasje te zoeken.

Korte terugblik 2015

Begonnen is in november 2015 met een groep voor het herplaatsen van de Friese stabij & Wetterhoun. Protocollen, werkwijzen & contracten zijn in de afgelopen jaren tot stand gekomen. Door dit in eerste instantie te ontwikkelen voor 2 rassen hebben we een systeem ontwikkeld van bewezen heeft te werken en wat nu naadloos kan worden uitgerold over andere rassen.

Terugblik 2018-2020

In 2018 en 2019 hebben we een groep voor alle retrievers opgezet. Er zijn vrijwilligers gevonden die verstand hebben van deze rassen.  We hebben hard gewerkt aan het verstevigen van de banden met groepen op social media, rasverenigingen en andere belangenverenigingen.  We zijn in 2018 begonnen met de opzet van een nieuwe website en hebben hard gewerkt aan een betere online vindbaarheid van stichting Zino. In 2019 zijn we begonnen met het opzetten van onze gedragsgroep met professionals die het herplaatsen kunnen begeleiden waar nodig.  In 2020 is deze groep uitgegroeid tot een (bijna) dekkend netwerk over heel Nederland. Ook zijn we begin 2020 begonnen met een intensivering van de Zino evenementen en wandelingen. Voor de wandelingen hebben we een geheel nieuw concept gemaakt in combinatie met Nederland Schoon. Helaas hebben de evenementen en wandelingen geen doorgang kunnen vinden door de Coronacrisis. Er zijn in 2020 vrijwilligers gevonden met verstand van zake van de Bordercollie, waardoor onze ‘slapende’ groep nieuw leven is ingeblazen. Ook de retrievergroep heeft meer ondersteuning gekregen.  In 2020 zijn we gestart met het aanbieden van scholing voor onze vrijwilligers. In 2020 hebben wij een geheel nieuwe service opgezet; onze wilsbeschikkingsgroep. Wij hebben in de afgelopen jaren een aantal honden herplaatst van overleden baasjes. Honden die soms weken alleen zaten in huis en door buren en familie werden verzorgd. Vanaf medio 2020 bieden wij de mogelijkheid om bij ons aan te geven wat er na het overleiden van een eigenaar met de hond moet gebeuren. Wij helpen met de juridische uitvoering en vastlegging. Natuurlijk brengt dat mogelijk onkosten met zich mee en daarvoor wordt per hond een garantiebedrag gereserveerd.

Vooruitzicht 2021-2022

In 2021 en 2022 gaan we onze herplaatsactiviteiten uitbreiden naar alle in Nederland bekende rassen van de rasgroepen 7 & 8* van de FCI. Hiervoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die met kennis van de rassen de groepen kunnen starten.  Wij zijn in de afgelopen jaren gegroeid en het plafond van onze werkzaamheden op puur vrijwillige basis met de professionaliteit die we beogen is inmiddels bereikt. In 2021 zullen we de stap maken om verder te professionaliseren door middel van een eerste betaalde werknemer om zo de continuïteit en verdere groei te kunnen waarborgen. De komende jaren zullen we de samenwerking met rasverenigingen uitbreiden.  Wij zullen een verdere digitaliseren van onze website inzetten zonder de persoonlijke begeleiding uit het oog te verliezen. Het herplaatsen zal te allen tijde maatwerk blijven. In 2020 hebben de pr-activiteiten door Corona op een laag pitje gestaan. Als 2021 ook nog door de Coronapandemie beheerst gaat worden zullen wij in 2021 en 2022 de PR- activiteiten op andere wijze moeten invullen om meer naamsbekendheid te krijgen. Een manier die niet door de coronacrisis beïnvloed zal zijn. We zullen onze wilsbeschikkingsservice onder een breder publiek onder de aandacht gaan brengen. Ook zijn we in volle gang bezig om ons voor te bereiden op een veel hoger aanbod van herplaatsers op het moment dat de coronacrisis ten einde loopt en meer mensen door het hervatten van werkzaamheden of door een nieuwe baan weer gaan werken. Omdat wij, ook in perioden van grote drukte, niet onze persoonlijke begeleiding en het maatwerk los willen laten versterken wij momenteel al ons netwerk van noodopvang en gastgezinnen.

Lange termijn doelen

Op lange termijn (meerjarenplan) willen wij een veilige manier van herplaatsen gaan aanbieden voor alle Nederlandse honden met uitsluiting van de Hoog-Risico rassen zodat het gevaar dat honden in handen van handelaren vallen via diverse advertentie sites zal verdwijnen.

Het creëren van een opvangmogelijkheid voor honden in nood zal bij een toenemend aantal herplaatsingen zeer wenselijk zijn.  Wij denken hierbij aan een opvangplek in eigen beheer voor honden die door omstandigheden niet acuut in een gastgezin te plaatsen zijn.

Zijdelings zullen wij ons inzetten voor een verbetering van de algehele rechten voor dieren. Door middel van voorlichting willen wij mensen meer bewust maken van de keuze die mensen kunnen maken bij de aanschaf van een hond en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

Visie & Missie

Onze visie

Dieren horen bij onze beschaving. We houden van dieren; ze verrijken ons leven. En voor velen zijn ze de bron voor zingeving. Bij Stichting Zino houden we van honden.

Maar hoeveel je ook van je hond houdt, het kan gebeuren dat je niet meer voor hem kan zorgen. Een echtscheiding, problemen met je gezondheid, het overlijden van je partner; het zijn nare gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen. Soms is het herplaatsen van de hond dan de enige beslissing die je kunt nemen in het belang van je hond. Maar dan wel op voorwaarde dat dit nieuwe mandje het beste mandje voor de hond is.

De vraag is: hoe vind je dat? Op advertentiesites zoals Marktplaats of op geautoriseerde herplaatssites kunnen honden het slachtoffer worden van handelaren die honden opkopen om ze met winst te verkopen. Ook broodfokkers zoeken op deze sites naar honden. Deze honden belanden vaak levenslang in schuren en teefjes worden iedere loopsheid gedekt. Ook loopt een hond op deze sites het risico om ingezet te worden als trainingshond in hondengevechten. Dat overleeft hij maar zelden.

De praktijken van de illegale hondenvechtsport en broodfokkers zijn verwerpelijk. Een hond die moet worden herplaatst verdient een zeker en goed nieuw thuis. Met een groot netwerk kan je een verschil maken. Honden hoeven dan niet meer op Marktplaats te worden aangeboden. Vraag en aanbod moeten bij elkaar worden gebracht in een veilige gecontroleerde omgeving.

Voor de mensen die op zoek zijn naar een herplaatser is het onderscheid moeilijk te herkennen tussen een handelaar en een particuliere aanbieder. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat zowel de kandidaat baas als de aangeboden hond gescreend worden.

Onze missie

Stichting Zino zoekt voor honden die moeten worden herplaatst het beste nieuwe mandje. Daarvoor maken we gebruik van een groot besloten en een open netwerk. De baasjes van honden die moeten worden herplaatst en potentiële nieuwe baasjes krijgen een uitgebreide intake. Als we een goede match hebben, stellen we beide partijen aan elkaar voor, voor een proefplaatsing.

De medewerkers van de stichting verrichten hun activiteiten op vrijwillige basis. De vrijwilligers hebben veel kennis van en ervaring met een groot aantal disciplines, waaronder hondengedrag, juridische zaken, financiële zaken, marketing, communicatie en IT.

Aan degenen voor wie we bemiddelen wordt een bescheiden tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Maar dat zal niet genoeg zijn voor alle situaties. Soms is er bijvoorbeeld een hond met gedragsproblemen, waar we een deskundige naar willen laten kijken. Mensen met een aantoonbaar minimaal inkomen die onze herplaatskosten niet kunnen betalen worden door ons kosteloos geholpen. Om alle onkosten te dekken is Stichting Zino dan ook afhankelijk van fondsenwerving en donaties.

De herplaatsingsactiviteiten zijn in korte tijd erg gegroeid en hebben door de grote vraag om herplaatsingen geleid tot een professionele aanpak en de oprichting van de stichting. We richten ons op honden uit rasgroep 7 & 8 van de FCI*. Maar ook andere honden helpen we bij de herplaatsing als we daar voldoende raskennis voor hebben.

Ambities

Ons uiteindelijke doel is om voor alle rassen en kruisingen een veilige manier te bieden om te herplaatsen, dit goed te begeleiden met mensen die op de hoogte zijn van de ras typische kenmerken van een bepaald ras en die ondersteund worden door gedragsdeskundigen. Ook het geven van voorlichting over de gevaren van de handel in honden op advertentie sites staat hoog op onze prioriteitenlijst.

In de toekomst willen wij de mogelijkheid tot samenwerking met andere dierenrechtenorganisaties graag verkennen om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Sterke punten

Stichting Zino herplaatst op een beschermde manier honden. Zowel de gegevens van de honden als de gegevens van de nieuwe en oude baasjes worden gecontroleerd. Door een voor ons ontwikkeld contract worden de honden veilig overgedragen aan een nieuwe baas en wordt verdere doorverkoop strafbaar.

Door de honden per ras te herplaatsen is het mogelijk om een nieuwe baas te vinden die kennis van het ras heeft en specifiek naar een herplaatser van dat ras op zoek is. Dit verhoogt de kans van een geslaagde herplaatsing aanzienlijk. Door het hanteren van een proefperiode waarbinnen de hond, als het niet lukt bij de nieuwe eigenaar, terug kan naar de oude eigenaar wordt ook weer het ‘handelen’ beperkt. Dit alles ter bescherming van de honden.

Stichting Zino geeft een persoonlijke begeleiding, 1 vast contactpersoon voor een hond en geen geautomatiseerde inlogsites, maar handwerk door vrijwilligers.

Helaas heeft een dier in Nederland nog steeds zeer weinig juridische rechten. Dit dekken wij zoveel mogelijk af met ons overdrachtscontract. De politiek zou een grote verbetering kunnen aanbrengen door de rechten van dieren (nu zijn dieren niet veel meer dan consumptieartikelen) uit te breiden en in de wet vast te leggen.

Doordat er een levendige handel is op advertentiesites die gratis is, zijn onze tarieven noodgedwongen erg laag. Dit is de enige manier om vele hondeneigenaren te bereiken. Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding en stoppen vele uren in het zoeken van de juiste baas. De werving van donateurs wordt met de groei van de stichting dan ook steeds belangrijker.

De strategische doelstelling of stappenplan

Het vormen van meerdere herplaatsgroep brengt de volgend vragen en aandachtspunten met zicht mee:

 1. Het bepalen van de werkstructuur. Met de uitbreiding van het aantal te herplaatsen rassen is het noodzakelijk om ook de vrijwilligers gegroepeerd te laten werken, maar wel volgens een vast werkprotocol. Op termijn zal het niet mogelijk zijn om bij uitbreiding met meerdere rasgroepen in 1 overlegstructuur te blijven werken. Op dit moment zijn er al meerdere overleggroepen actief; de herplaatsgroep, de gedragsgroep en de wilsbeschikkingsgroep. De noodzaak om meerdere overlegstructuren op te zetten zal moeten worden uitgewerkt vanuit het bestuur. Gekeken dient te worden of er onder het huidige bestuur een verantwoordelijke geplaatst dient te worden die het overzicht heeft over de specifieke overleggroepen of dat op termijn het bestuur uitgebreid dient te worden.
 2. Er zal gezocht worden naar nieuwe donateurs hiervoor moeten we vrijwilligers vinden die zich daar mee bezig willen houden en een wervingsactie op willen zetten
 3. De website dient te worden vernieuwd (toestemming bestuur hiervoor is reeds gegeven) of zelfs in zijn geheel omgezet te worden. Er wordt dit jaar gezocht naar een goede oplossing voor de langere termijn waarin er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het nieuwe matchprogramma in te bouwen in een gesloten deel voor de herplaatsers. Tevens worden de aanmeldformulieren gedigitaliseerd en komt er begeleiding voor de online marketing. Overleg hierover vindt plaats met het bestuur, webmaster, online marketingbureau en programmeur.
 4. Met de groei van de stichting moeten we ons gaan verdiepen in de continuïteit. Terugkijkend naar de vorige jaren was er in de drukkere perioden (zomervakantie) te weinig capaciteit door vakantie van vrijwilligers. Het streven om geen eenmansposten meer te hebben maar altijd meerdere mensen op 1 post is bijna op alle onderdelen verwezenlijkt, waardoor de kans kleiner wordt dat we met capaciteitsproblemen te maken krijgen.
 5. In overleg met de huidige vrijwilligers zal het bestuur jaarlijks tot plannen komen voor de invulling van het volgende jaar.

*De rassen die wij herplaatsen:

VOORSTAANDE HONDEN (RASGROEP 7 FCI)

 • Drentsche Patrijshond
 • Duitse staande honden (alle types)
 • Friese Stabij
 • Griffon
 • Grote & Kleine Münsterländer (Heidewachtel)
 • Pointer (alle types)
 • Setters (alle typen)
 • Vizsla
 • Weimaraner

RETRIEVERS, SPANIELS EN WATERHONDEN (RASGROEP 8 FCI)

 • Barbet
 • Retrievers (alle types)
 • Duitse wachtelhond
 • Kooiker hondje
 • Spaniels
 • Wetterhoun.

VEEDRIJVERS (RASGROEP 1)

 • Border collie