Beleidsplan 2024-2025

Stichting Zino, Herplaatsing & Bemiddeling van Honden

Gegevens

Stichting Zino, Herplaatsing & Bemiddeling van Honden
De Marke 87
7933 RC Pesse

E-mail: stichtingzino@gmail.com
Telefoon: 06 333 098 26 (Alie Pepping)
Telefoon: 06 436 814 73 (Jolande de Groot)
Internet: stichtingzino.nl

Bank: NL95 INGB 0007 112 581
Handelsregister bij KvK: 64491994
RSIN-nummer: 855689031

Bestuur
Voorzitter: Alie Pepping
Secretaris: Jolande de Groot
Penningmeester: Phaedra Stenger

Stichting Zino heeft de ANBI-status en is beneficiant van Stichting DierenLot.

 

Inleiding

Stichting Zino heeft als doel om eigenaren van honden, die niet meer voor hun hond kunnen zorgen, een veilige manier te bieden om een nieuw baasje te zoeken. Hiermee proberen wij te voorkomen dat deze honden door handelaren en broodfokkers gekocht worden, met alle gevolgen voor de honden van dien. Dit doen wij samen met een team van bevlogen vrijwilligers en met fondsen die we ontvangen van zowel donateurs als van de (nieuwe) baasjes.

 

Terugblik 2015 – 2023

• In november 2015 zijn we gestart met het op kleine schaal herplaatsen van de Friese stabij & wetterhoun.
• Gedurende 2016 – 2017 zijn protocollen, werkwijzen en contracten voor in eerste instantie twee hondenrassen tot stand gekomen. Dit systeem heeft zich dusdanig ontwikkeld, dat het vervolgens een-op-een uitgerold kon worden voor andere rassen.
• Hierdoor konden we in 2018 starten met een retrievergroep en in 2020 met een groep voor border collies.
• In 2020 zijn we begonnen met het opzetten van een wilsbeschikkingsservice, waarbij we de zorg van de hond overnemen als het baasje onverhoopt eerder overlijdt.
• In 2021 hebben we onze herplaatsactiviteiten uitgebreid naar alle in Nederland bekende rassen van de rasgroepen 7 en 8 (jacht- en waterhonden) van de FCI (Fédération Cynologique Internationale; de internationale overkoepelende organisatie waarbij de
Nederlandse Raad van Beheer is aangesloten). In 2021 hebben we tevens de stap gemaakt naar verdere professionalisering door middel van een eerste betaalde werknemer om zo de continuïteit en verdere groei te kunnen waarborgen.
• In 2022 zijn we meer in kleinere teams gaan werken; ieder team met een eigen functie. Dit heeft de onderlinge communicatie makkelijker gemaakt.
• In 2023 zijn we gestart met gesprekken om tot meer samenwerking te komen met rasverenigingen en collega-herplaatsorganisaties en hebben we de stap gezet tot het herplaatsen van alle rassen binnen rasgroepen 7 en 8. Er is een start gemaakt met de aanschaf en de overgang naar een CRM-systeem om de administratieve druk op de vrijwilligers te verminderen en groei naar de toekomst te borgen.

 

Vooruitblik 2024 – 2025

• Grote prioriteit in 2024 geven we aan de overgang naar een CRM-systeem, omdat we echt uit ons administratieve jasje dreigen te groeien. Dat doen we zonder de persoonlijke begeleiding uit het oog te verliezen.
• We gaan het overleg met betrouwbare herplaatsorganisaties uitbreiden met als doel om door gerichte samenwerking meer honden te kunnen helpen in de overgang naar een nieuwe beste mand.
• We willen de (ras)kennis van onze vrijwilligers uitbreiden door het aanbieden van cursussen en kennis, komend vanuit de rasverenigingen. Om dit te kunnen aanbieden wordt onderzocht wat de financieringsmogelijkheden zijn middels stichting DierenLot, donateurs of sponsoring.
• We gaan onderzoeken hoe we met het opzetten van verschillende activiteiten meer naamsbekendheid kunnen krijgen. Hiervoor willen we diverse vrijwilligers aantrekken op het gebied van pr en fondsenwerving.
• De service wilsbeschikking heeft verdere groei nodig. Deze dienst willen we daarom meer onder de aandacht brengen, zodra de juiste vrijwilliger daarvoor beschikbaar is.
• Door middel van voorlichting willen wij de aspirant-baasjes meer bewust maken van de verantwoordelijkheid die het houden van een hond met zich meebrengt en waar mensen op moeten letten bij de aanschaf van een hond.
• Daarnaast willen we meer voorlichting gaan geven over de gevaren van de handel in honden, als honden op marktplaats worden aangeboden. Dit doen we al beperkt, onder andere door het regelmatig plaatsen van artikelen en waarschuwingen op onze
socialmedia-accounts.

 

Langetermijndoelen

Op lange termijn willen wij dé specialist zijn voor álle Nederlandse honden in de rasgroepen 7 en 8. Dat willen we doen met een professionele en solide organisatie waar we de komende jaren verder aan gaan werken in de breedste zin van het woord.