Stichting Zino heeft de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat zegt dit?

Het hebben van een ANBI-status kun je zien als een soort keurmerk.  Het maakt namelijk duidelijk dat wij aan bepaalde criteria voldoen, en laat zien dat wij een betrouwbare partij voor onze doelgroep zijn. Een aantal van die criteria: een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang, mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Verder mag het bestuur niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.

Wat zijn de voordelen voor Stichting Zino?

Wanneer je als stichting deze status hebt, dan hoef je geen erf- of schenkbelasting  te betalen. Alle donaties die binnenkomen kunnen wij dus volledig besteden aan het mooie doel dat onze stichting heeft. Daarnaast kunnen professionals die wij inhuren hun gewerkte uren als gift aftrekken van de belasting.

Wat zijn de voordelen voor u als donateur?

Als u een gift doet, kunt u deze mogelijk aftrekken in uw belastingaangifte. Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen krijgen.

Bij de Belastingdienst kunt u hier meer informatie over krijgen. De link hieronder verwijst naar hun pagina.

www.belastingdienst.nl/giften_aan_goede_doel

Inschrijving ANBI

Naam                          : Stichting Zino, Herplaatsing en Bemiddeling van Honden
Verkorte naam          : Zino
RSIN                            : 855689031
Bezoekadres              : Het Zwiggelterveld 156, 9433 VD  Zwiggelte

Bestuur                      : Alie Pepping (voorzitter),  Jolande de Groot (secretaris),  Phaedra Stenger (penningmeester)

 

Voor ons beloningsbeleid, onze doelstelling, actuele activiteiten en een financiële verantwoording, verwijzen wij naar ons jaarverslag.