Stichting Zino heeft de ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat zegt dit?

Het hebben van een ANBI-status kun je zien als een soort keurmerk. Het maakt namelijk duidelijk dat Stichting Zino aan bepaalde criteria voldoet en laat zien dat wij een betrouwbare partij voor onze doelgroep zijn.
Een aantal van die criteria:
• Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang
• Mag niet bedoeld zijn om winst te maken
• Moet voldoen aan eisen van integriteit
• Verder mag het bestuur niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.

Wat zijn de voordelen voor Stichting Zino?

Met deze ANBI-status hoeft Stichting Zino geen erf- of schenkbelasting te betalen. Alle donaties die binnenkomen, kunnen dus volledig besteed worden aan het doel. Daarnaast kunnen professionals hun voor de stichting gewerkte uren als gift aftrekken van de belasting.

Wat zijn de voordelen voor jou als donateur?

Als je een gift doet, kun je deze mogelijk aftrekken in je belastingaangifte. Je gift moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen krijgen.

Bij de Belastingdienst kun je hier meer informatie over krijgen, zie deze link.

Inschrijving ANBI

Naam                         : Stichting Zino, Herplaatsing en Bemiddeling van Honden
Verkorte naam          : Stichting Zino
RSIN                           : 855689031
Bezoekadres              : De Marke 87, 7933 RC Pesse

Bestuur                      : Alie Pepping (voorzitter), Jolande de Groot (secretaris), Phaedra Stenger (penningmeester)

Voor ons beloningsbeleid, onze doelstelling, actuele activiteiten en een financiële verantwoording, verwijzen wij naar ons jaarverslag.