De werkwijze van Stichting Zino

Wie zitten er achter Stichting Zino?
Stichting Zino,herplaatsing & bemiddeling voor honden bestaat uit een aantal mensen die elk hun specialisme hebben, en die allemaal hun steentje bijdragen aan de veilige herplaatsing van honden. Alle teamleden zijn zelf in het bezit van een of meer honden van een van de rassen waarvoor wij bemiddelen. Dus de Friese stabij, de wetterhoun, retrievers, bordercollie, heidewachtel of de Drentse patrijs. Of ze hebben op een andere manier ervaring met deze rassen. Alle medewerkers werken op vrijwillige basis. Het bestuur bestaat uit Alie Pepping (voorzitter), Jolande de Groot (secretaris) en Phaedra Stenger (penningmeester).

Wat is ons doel?
Wij willen ervoor zorgen dat de honden van de rassen waarvoor wij bemiddelen een goed nieuw thuis vinden als ze moeten worden herplaatst. Incidenteel krijgen wij ook andere rassen aangeboden, wij zorgen dan voor de juiste weg om ook voor deze honden een mooi plekje te vinden. Herplaatsers kunnen te gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Via bijvoorbeeld Marktplaats worden honden opgekocht door handelaren, broodfokkers en mensen die ze gebruiken als trainingshonden in de illegale hondenvechtsport. Wij zorgen ervoor dat onze herplaatsers terechtkomen in een goede, veilige omgeving met de juiste zorg. Het belang van de honden staat altijd voorop.

Hoe gaan wij te werk?
Wij hebben te maken met mensen die voor hun hond een nieuwe baas zoeken en met mensen die op zoek zijn naar een nieuw maatje.

Aanbieders – Als u ons aangeeft dat u uw hond wilt herplaatsen, verzoeken we u een vragenformulier in te vullen. Hierin staan vragen over de huidige leefomstandigheden, de reden van afstand doen, de reactie op andere dieren of (kleine) kinderen, over het gedrag, de gezondheid en nog veel meer. Deze vragen verwerken wij tot het profiel van de ‘aangeboden herplaatser’. Ook wordt uw hond op onze website geplaatst.

Zoekenden– Geeft u ons aan dat u op zoek bent naar een herplaatser, dan verzoeken wij ook een vragenformulier in te vullen, met vragen over motivatie, ervaring, werk- en woonomstandigheden, andere dieren in huis, de hoeveelheid beschikbare tijd, enzovoort. Al die vragen verwerken wij tot het profiel van de ‘zoekende baas’.

Screenen – Zowel aanbieders als de zoekenden worden door Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van hondengescreend. Wij willen zeker weten dat we te maken hebben met mensen die zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Daarmee voorkomen we dat we honden herplaatsen voor broodfokkers of dat een te herplaatsen hond bij een handelaar, broodfokker of hondenvechtsportronselaar terechtkomt.

Directe match – Als een baasje onze hulp vraagt bij het herplaatsen, kijken wij altijd eerst in ons bestand van zoekende baasjes. Wanneer wij denken een match te hebben, worden de gegevens van de zoekende en de aanbieder zonder naam en adresgegevens uitgewisseld. Pas als beide partijen positief hebben gereageerd, worden – na toestemming – de gegevens uitgewisseld en kunnen de partijen contact met elkaar opnemen. Een veilige situatie voor de herplaatsers.

Indirecte match – Als wij geen passende match hebben, gebruiken wij ons breed netwerk op social media. Omdat Stichting Zino een groot aantal volgers en leden heeft, bereiken wij zo een grote groep hondenliefhebbers.

Onkostenvergoedingen en donaties
Standaardonkostenvergoeding aanbieder – Wij doen dit werk geheel op vrijwillige basis, maar maken in dit proces ook kosten, denk aan telefoonkosten, e-mail, website, et cetera. Voor een geslaagde plaatsing vragen we een vaste onkostenvergoeding van € 62,50. De inschrijvingskosten en de overdrachtsovereenkomst zijn hierbij inbegrepen. Wij vragen aan de plaatsende eigenaar het inschrijfgeld van € 25,00 vooraf te betalen. Na een succesvolle plaatsing zullen wij de plaatsende eigenaar benaderen om het tweede gedeelte van € 37,50 over te maken. Hij krijgt daarvoor een declaratie. Wanneer iemand kan aantonen dat hij onvoldoende draagkracht heeft, zoeken wij naar een gepaste oplossing.

Inschrijfgeld en donatieverzoek voor zoekende baasjes –Zoekende baasjes vragen wij eenmalig € 12,50 voor de inschrijving op onze kandidatenlijst. Daarnaast vragen we hen vrijblijvend om een donatie aan de stichting voor onze inspanningen, als die leiden tot een geslaagde plaatsing.

Overdrachtsovereenkomst – Stichting Zino maakt bij een herplaatsing gebruik van een overdrachtsovereenkomst. Met deze overeenkomst creëert stichting Zino een situatie waarin de veiligheid van de herplaatser gewaarborgd wordt voor de herplaatsing en ook voor de toekomst.

Extra assistentie – Als wij het verzoek krijgen om bij een plaatsing te assisteren, berekenen wij een km-vergoeding van € 0,19 per kilometer.

Overige onkostenvergoedingen – In het proces is het soms nodig dat wij onkosten maken. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang, een hondengedragsdeskundige, enzovoort. Als dat gebeurt, zullen wij vooraf overleggen met de eigenaar of dit (op zijn kosten) akkoord is.

Tot slot
Verantwoordelijkheid– In dit hele herplaatsingsproces brengen wij mensen (en honden) met elkaar in contact. Wij kunnen helpen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld een proefplaatsing en maken gebruik van een overdrachtsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor de overdracht blijft echter te allen tijde bij de eigenaar.

Vragen – Als u nog vragen hebt over de werkwijze of over onze organisatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.