Stichting Zino NVSWStichting Zino is onwijs blij met de erkenning en de samenwerking met de rasvereniging voor stabij- & wetterhounen, de NVSW.
Door intensieve samenwerking tussen de besturen van de NVSW en Stichting Zino hebben we besloten om ieder te gaan doen waar we goed in zijn. De pup informatiedienst van de NVSW gaat zich concentreren op de pups en Stichting Zino gaat de herplaatsing van de stabij en wetterhoun doen. Hierbij zal er altijd oog zijn voor het behoud van het ras en zullen we ervoor zorgdragen dat de gegevens van de stamboomstabijs en -wetters goed geregistreerd staan. Tevens zoeken we ook contact met de fokkers van de honden zodat die op de hoogte blijven.

In de hondenwereld in het algemeen en bij herplaatsorganisaties is de samenwerking vaak ver te zoeken. Stichting Zino is dan ook trots op de bruggen die we hebben gebouwd met enkele collega-herplaats-organisaties en nu ook met de rasvereniging NVSW. Samen kunnen we zoveel meer doen om het veilig herplaatsen te bevorderen en daar gaat het per slot van rekening om. Alles voor de hondjes…
Op de website van de NVSW kunt u meer lezen.
Dankjewel NVSW, voor het vertrouwen in Stichting Zino!
Team Zino