Het is alweer 5 jaar geleden dat Stichting Zino is opgericht. Daar ging een roerige periode aan vooraf. Voor wie het verhaal nog niet kent:

In juli 2015 werd een stabij herplaatst: Zino. Door omstandigheden konden zijn baasjes niet meer voor hem zorgen. Ze plaatsten een oproep op Marktplaats en vonden een mooie plek voor hem. In de Facebookgroep voor stabijs vertelden ze het verhaal van de herplaatsing van Zino. Een paar dagen later vond een ander lid van die groep Zino opnieuw op Marktplaats. Hij was in handen gevallen van een hondenhandelaar. Zino is toen door een lid van die groep opgehaald (tegen betaling) in huis genomen en een maandje later was er een mooie plek voor hem gevonden waar hij ook een stabij-broer had.

Toen kwam de roep vanuit de stabij- & wetterwereld dat we hier toch een oplossing in eigen beheer voor moesten vinden. Dit mocht niet weer gebeuren. Er werd een Facebookgroep opgericht voor herplaatsing van de Friese stabij en Wetterhoun. We gingen van start met een aantal dierenvrienden met het idee dat we misschien 1 of 2 honden per maand gingen herplaatsen. Maar dat werden er fors meer. En al heel snel werd duidelijk dat er een juridische basis nodig was als we dit op een voor de honden veilige manier wilden doen. We besloten een stichting op te richten en toen het op de naam aan kwam was er maar één naam die meteen goed was: Zino!

Op 5 november 2015 werd Stichting Zino opgericht.

We wilden voor honden die niet meer bij hun baasje konden blijven het beste mandje zoeken, maar we wilden voor die honden ook een juridische bescherming. Er werd door een jurist een contract op maat gemaakt voor ons. We hebben een kandidatenlijst opgezet en iedereen werd gescreend. Dat klinkt hard, maar het is de enige manier om honden te beschermen tegen handelaren en broodfokkers. Na een turbulente start met verschillende inzichten vormde het huidige bestuur zich in het voorjaar van 2016. Er kwamen duidelijke doelstellingen en er werd een stabiel pad gebaand.

Door vele vrijwilligers ondersteund, groeiden we ieder jaar. Er werden teams gevormd die samenwerkten. Steeds meer mensen wisten Stichting Zino te vinden als ze niet meer voor hun lieveling konden zorgen. Met de toename van het aantal herplaatsers, kwamen er ook meer honden met een rugzakje. Team Zino is van mening dat iedere hond een kans moet krijgen om een forever-home te vinden. De roep om deskundige begeleiding van de honden met een rugzakje resulteerde in de oprichting van ons gedragsteam. Een team van gedragsdeskundigen die kunnen helpen met het beoordelen van de honden, die het herplaatsteam adviseert bij het maken van het zoekprofiel van de juiste baas, en die ook de nieuwe baas kan begeleiden als er vragen zijn. Dit team van gedragsdeskundigen is inmiddels uitgegroeid tot een (bijna) landelijk dekkend netwerk.

We kregen met enige regelmaat te maken met honden waarvan het baasje was overleden. Schrijnende gevallen zijn dat. Honden die soms wekenlang alleen maar door buren uitgelaten en gevoerd worden, honden die dus echt weken alleen zijn, omdat er niet direct een plaats is in een asiel. Om eigenaren van honden de kans te geven om deze toestanden te voorkomen hebben we vorig jaar onderzocht hoe dit goed geregeld kan worden.
Nu kunnen we, met grote trots de mogelijkheid bieden om afspraken vast te leggen wat er met je trouwe vriend moet gebeuren als je onverhoeds komt te overlijden. Het team Wilsbeschikking kan over diverse vormen adviseren. Een hond hoeft dus niet meer alleen achter te blijven na het overlijden van het baasje. Weer een hele stap verder in het welzijn van honden!

Het aantal honden dat we herplaatsen groeit gestaag. We zijn begonnen met 8 honden in het eerste jaar en we herplaatsten er vorig jaar 84. Al deze honden krijgen een persoonlijke begeleider die baas en hond bijstaat in het moeilijke proces. Deze persoonlijke begeleiding willen we ook niet loslaten. We willen geen geautomatiseerde organisatie worden. Dit kan gelukkig ook door het grote aantal vrijwilligers die geheel belangeloos zich voor de stichting en voor de honden inzetten. Zonder deze geweldige groep dierenvrienden zouden we dit hoge niveau niet kunnen vasthouden.

Voor de onkosten die we maken steunen we op onze donateurs. Ook zonder donaties zouden we niet kunnen doen wat we nu wel kunnen bijdragen aan het welzijn van honden.

Ik wil dan ook een diepe buiging maken naar alle vrijwilligers die als een grote familie heel veel uren stoppen in het veilig herplaatsen van honden. Ik wil de donateurs bedanken voor de ondersteuning op financieel gebied. En de talloze adviseurs die steeds weer voor ons klaarstaan met adviezen op diverse gebieden. Het is een voorrecht om met dit team te mogen werken!

Mede namens de medebestuursleden Jolande & Phaedra:

Dankjewel, ’oude’ baasjes, ‘nieuwe’ baasjes, ‘kandidaat’baasjes, vrijwilligers, oud-vrijwilligers, donateurs, gedragsdeskundigen, hondentrainers, volgers van onze berichten, noodopvangers, eigenaren van restaurants waar we kunnen vergaderen, mensen die belangeloos helpen met het uitlaten, trimsalons die de herplaatshonden opknappen, dierenartsen die minder kosten bereken voor een consult, delers van onze berichten; gewoon iedereen! Voor het vertrouwen in Stichting Zino.

Dankjewel voor alle goede zorgen voor onze lieve viervoetige, blaffende, verharende lieve vriendjes! Op naar de volgende 5 jaar!

Alie Pepping,
oprichter en voorzitter van Stichting Zino, Herplaatsing & Bemiddeling van Honden.