PERSBERICHT

Zwiggelte, 3 november 2020 – Stichting Zino zoekt het beste nieuwe mandje voor honden die moeten worden herplaatst. 5 november viert de landelijk actieve stichting haar eerste lustrum. De afgelopen vijf jaar is voor ruim 300 honden met succes een nieuwe baas gevonden. En op weg naar het volgende lustrum, ziet het er naar uit, dat er nog vele honderden herplaatsingen zullen volgen.

Je hond herplaatsen is voor de meeste hondenbezitters niet zo maar een dingetje. Een herplaatsing is meestal het gevolg van een bijzondere gebeurtenis zoals ziekte, echtscheiding, overlijden of verandering van werk, waardoor niet goed meer voor de hond kan worden gezorgd. Het baasje moet dan een nieuw en vertrouwd adres zoeken voor de hond. Maar waar vind je dat? Op bijvoorbeeld Marktplaats loeren de gevaren van handelaars en broodfokkers. Of erger: ronselaars voor de hondenvechtsport.

Veiligheid voorop

Stichting Zino helpt om voor de hond veilig een nieuw mandje te vinden. “Onze kracht zit in een uitgebreide lijst met kandidaten voor een herplaatser”, legt de voorzitter van de stichting, Alie Pepping, uit. “Al die mensen zijn zorgvuldig gescreend, zodat we weten dat een hond niet in verkeerde handen valt. En al die mensen hebben een uitgebreide vragenlijst ingevoerd, en daarmee kunnen we voor een herplaatser de beste match zoeken. Ook dat is belangrijk, want de ene hond voelt zich bijvoorbeeld happy in een rustige omgeving, terwijl een andere liever de hele dag wil spelen.”

Oorsprong

Onze ontstaansgeschiedenis is wel een bijzondere”, vervolgt Pepping. “Zino was een Friese stabij die moest worden herplaatst en het baasje dacht een goede nieuwe baas gevonden te hebben. Niets was minder waar. Die nieuwe baas bleek een handelaar, want een week later stond de hond op Marktplaats. Een paar mensen hebben de hond moeten terugkopen tegen een hoog bedrag. En vervolgens is voor Zino een nieuw mandje gezocht dat wel veilig was. Dit verhaal ging al snel rond en uit de stabijwereld kwam het verzoek aan deze mensen om dat vaker te doen. Het bleef echter niet bij een of twee hondjes in de maand. Dat vroeg om een professionele aanpak. En werd de stichting opgericht, vernoemd naar de eerste herplaatste hond: Zino.”

Groei

Hoewel in eerste instantie slechts de Friese rassen – stabij en wetterhoun – werden herplaatst, is het aantal rassen de afgelopen jaren uitgebreid. Op dit moment richt stichting Zino zich op honden uit de rasgroepen 7 en 8 (naast Friese stabij en wetterhounen

ook onder andere retrievers, heidewachtels, Drentsche patrijzen en Duitse staandes) en bordercollies (rasgroep 1). Bij andere rassen wordt met het baasje overlegd wat mogelijk is om de hond te herplaatsen. Stichting Zino is sowieso bezig het aantal rasgroepen uit te breiden. Daarnaast is een speciale gedragsgroep voor ‘probleemhonden’ al enige tijd operationeel en dit jaar is gestart met het opzetten van de dienst ‘herplaatsing na overlijden’, waarbij de stichting door wilsbeschikking gemachtigd wordt om een hond te herplaatsen als zijn baasje onverhoeds komt te overlijden. De inmiddels meer dan 30 vrijwilligers van de stichting staan klaar voor de volgende vijf jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkwijze van Stichting Zino, herplaatsing, aanmelden voor een herplaatser en donaties vindt u op www.stichtingzino.nl.

<Einde bericht>

————————————————————————————————————————–

<Afbeelding (Bijlage)>

<Caption:> Stichting Zino is vernoemd naar de eerste herplaatste hond die Zino heet.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Alie Pepping, voorzitter. Mobiel: 06 – 333 09 826
  • Jolande de Groot, secretaris. Mobiel: 06 – 436 81 473